Pytanie poselskie - O-000012/2020Pytanie poselskie
O-000012/2020

Przegląd wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000012/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Cristian-Silviu Buşoi
w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Procedura : 2020/2549(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000012/2020
Teksty złożone :
O-000012/2020 (B9-0008/2020)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

11 grudnia 2019 r. Komisja przedstawiła komunikat w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, w którym ogłosiła, że przegląd wytycznych dla transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E) nastąpi w 2020 r.

Jaki jest harmonogram tego przeglądu?

Czy Komisja zamierza wprowadzić środki przejściowe, aby dostarczyć wskazówki dotyczące wydatków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” i wyboru projektów na piątą listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania do końca 2020 r., a także by zapewnić zgodność wydatków i wyboru z zobowiązaniami podjętymi na mocy porozumienia paryskiego?

Przedłożone: 30/01/2020

Termin ważności: 01/05/2020

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności