Pytanie poselskie - O-000012/2020Pytanie poselskie
O-000012/2020

  Przegląd wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000012/2020
  do Komisji
  Art. 136 Regulaminu
  Cristian-Silviu Buşoi
  w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

  Procedura : 2020/2549(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000012/2020
  Teksty złożone :
  O-000012/2020 (B9-0008/2020)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  11 grudnia 2019 r. Komisja przedstawiła komunikat w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, w którym ogłosiła, że przegląd wytycznych dla transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E) nastąpi w 2020 r.

  Jaki jest harmonogram tego przeglądu?

  Czy Komisja zamierza wprowadzić środki przejściowe, aby dostarczyć wskazówki dotyczące wydatków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” i wyboru projektów na piątą listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania do końca 2020 r., a także by zapewnić zgodność wydatków i wyboru z zobowiązaniami podjętymi na mocy porozumienia paryskiego?

  Przedłożone: 30/01/2020

  Termin ważności: 01/05/2020

  Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2020
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności