Parlamentarno vprašanje - O-000012/2020Parlamentarno vprašanje
O-000012/2020

Sprememba smernic za vseevropsko energetsko infrastrukturo

Vprašanje za ustni odgovor  O-000012/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Cristian-Silviu Buşoi
v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

Postopek : 2020/2549(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000012/2020
Predložena besedila :
O-000012/2020 (B9-0008/2020)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Komisija je 11. decembra 2019 objavila svoje sporočilo o evropskem zelenem dogovoru, v katerem je napovedala, da bo do spremembe smernic za vseevropsko energetsko omrežje (TEN-E) prišlo v letu 2020.

Kakšen je časovni načrt za spremembo smernic za TEN-E?

Ali Komisija predvideva prehodne ukrepe, da bi zagotovila smernice glede porabe v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope in glede izbire projektov za peti seznam projektov skupnega interesa do konca leta 2020 ter z namenom zagotoviti, da bosta tako poraba kot izbira v skladu z zavezami, sprejetimi v okviru Pariškega sporazuma?

Vloženo: 30/01/2020

Rok za odgovor: 01/05/2020

Zadnja posodobitev: 10. november 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov