Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000013/2020Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000013/2020

  "Fra jord til bord"-strategien – den centrale rolle, som landbrugere og landdistrikter spiller

  Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000013/2020
  til Kommissionen
  jf. forretningsordenens artikel 136
  Norbert Lins
  for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

  Procedure : 2020/2542(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  O-000013/2020
  Indgivne tekster :
  O-000013/2020 (B9-0009/2020)
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  Kommissionen offentliggjorde den 12. december 2019 sin meddelelse om den europæiske grønne pagt (COM(2019)0640), som indeholder en køreplan, og begge dele nævner "fra jord til bord"-strategien.

  I meddelelsen fremlægger Kommissionen en ambitiøs og vidtrækkende plan, der har til formål at gøre det europæiske landbrugs- og fødevaresystem til den globale standard for bæredygtighed. Denne plan omfatter politikker, der er relevante for landbruget og landdistrikterne, og som i øjeblikket er under revision, herunder den fælles landbrugspolitik, skovbrugsstrategien, EU's biodiversitetsstrategi for 2030, handlingsplanen for den cirkulære økonomi, kemikaliestrategien for bæredygtighed og foranstaltninger til håndtering af de vigtigste årsager til tab af biodiversitet.

  Parlamentet støtter denne plan fuldt ud og fremhæver det faktum, at EU's nuværende lovgivningsmæssige og politiske rammer for det europæiske landbrugs- og fødevaresystem – fra produktion, forarbejdning og markedsføring til forbrug – leverer produkter og tjenester af høj kvalitet, samtidig med at der opretholdes et højt sikkerhedsniveau for mennesker, dyr og natur. Landbrugere og arbejdstagere i dynamiske landbosamfund skal inden for disse rammer fortsat sikres en rimelig indkomst, samtidig med at der fremmes bæredygtighed inden for landbrugsproduktion og skovforvaltning, som begge er centrale for den bredere bioøkonomi.

  Hvordan vil Kommissionen sikre, at disse mål nås, samtidig med at de europæiske landbrugs- og fødevaresystemers mangfoldighed respekteres fuldt ud, idet de mennesker, der arbejder og bor i landdistrikter, herunder landbrugere og de personer, der beskæftiger sig med forarbejdning og markedsføring af deres produkter, forbliver i centrum, og hvordan vil Kommissionen i den forbindelse tage højde for fremtidige udfordringer?

  Hvordan vil Kommissionen sikre, at EU-producenter er konkurrencedygtige i EU og på det internationale marked, og at landbrugere opnår rimelige afkast i forbindelse med yderligere krav i henhold til nye og reviderede politikker, idet der tages hensyn til det forhold, at økonomisk og miljømæssig bæredygtighed går hånd i hånd, og at sektoren vil få brug for yderligere finansielle ressourcer for at opfylde de nye krav?

  Hvordan vil Kommissionen sikre, at nye og reviderede politikker vil blive anvendt øjeblikkeligt og på en konsekvent og sammenhængende måde, samt at der herved vil værnes om tidligere opnåede resultater og samtidig sikres øget bæredygtighed, navnlig med hensyn til den fælles landbrugspolitik?

  Hvordan vil Kommissionen sikre, at alle aktører i fødevareforsyningskæden – fra producenten/landmanden til forbrugeren/borgeren – er klar over den rolle, de spiller med hensyn til at fremme øget bæredygtighed, og hvordan vil den sætte dem i stand til i overensstemmelse med deres præferencer at træffe informerede beslutninger uden at blive vildledt?

  Indgivet: 03/02/2020

  Svarfrist: 04/05/2020

  Seneste opdatering: 10. november 2020
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik