Διαδικασία : 2020/2542(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000013/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000013/2020 (B9-0009/2020)

Συζήτηση :

PV 13/02/2020 - 3
CRE 13/02/2020 - 3

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 47kWORD 11k
3 Φεβρουαρίου 2020
O-000013/2020
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000013/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Norbert Lins
εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 Απάντηση στην Ολομέλεια 
 Θέμα: Στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» - ο καίριος ρόλος των γεωργών στις αγροτικές περιοχές

Στις 12 Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή της σχετικά με την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία (COM (2019) 0640) και ένα οδικό χάρτη, αναφέροντας, και στα δύο, την στρατηγική της «από το αγρόκτημα στο πιάτο» (Farm to Fork Strategy).

Στην ανακοίνωση, η Επιτροπή παρουσιάζει ένα φιλόδοξο και μακρόπνοο σχέδιο για να καταστήσει το ευρωπαϊκό σύστημα γεωργίας και τροφίμων παγκόσμιο πρότυπο όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Το σχέδιο αυτό καλύπτει τις πολιτικές της για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές που βρίσκονται επί του παρόντος υπό αναθεώρηση, συμπεριλαμβανομένης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), της δασικής στρατηγικής, της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, της στρατηγικής για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων της απώλειας της βιοποικιλότητας.

Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει πλήρως το σχέδιο αυτό και υπογραμμίζει το γεγονός ότι το ισχύον νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ που διέπει το ευρωπαϊκό γεωργικό και διατροφικό σύστημα από την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία στην κατανάλωση παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και παράλληλα υψηλά επίπεδα ασφάλειας για τους ανθρώπους, τα ζώα και τη φύση. Πρέπει να συνεχίσει να εξασφαλίζει δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες και τους εργαζόμενους σε δυναμικές αγροτικές κοινότητες, προωθώντας παράλληλα τη βιωσιμότητα στη γεωργική παραγωγή και τη διαχείριση των δασών, που είναι κεντρικής σημασίας για την ευρύτερη βιοοικονομία.

Με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με πλήρη σεβασμό της ποικιλομορφίας των συστημάτων γεωργίας και τροφίμων στην ΕΕ, με επίκεντρο τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται σε αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των γεωργών και όσων ασχολούνται με τη μεταποίηση και την εμπορία των προϊόντων τους, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις μελλοντικές προκλήσεις;

Με ποιον τρόπο θα εξασφαλίσει η Επιτροπή την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών της ΕΕ στην ΕΕ και τη διεθνή αγορά, καθώς και δίκαιες αποδόσεις για τους γεωργούς στο πλαίσιο των πρόσθετων απαιτήσεων των νέων και αναθεωρημένων πολιτικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα συμβαδίζουν, και ότι ο τομέας θα χρειαστεί περαιτέρω χρηματοδοτικούς πόρους για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις;

Με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι οι νέες και αναθεωρημένες πολιτικές θα εφαρμοστούν με συνεπή και συνεκτικό τρόπο και χωρίς καθυστέρηση και θα διασφαλίσουν τα επιτεύγματα του παρελθόντος προωθώντας παράλληλα την αύξηση της βιωσιμότητας, ιδίως όσον αφορά την ΚΓΠ;

Με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι όλοι οι παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων από τον παραγωγό/γεωργό στον καταναλωτή/πολίτη έχουν επίγνωση του ρόλου τους στην προώθηση της βιωσιμότητας και θα ενισχύσει τη δυνατότητά τους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σύμφωνα με τις προτιμώμενες επιλογές τους χωρίς να παραπλανώνται;

Κατάθεση: 03/02/2020

Λήξη προθεσμίας: 04/05/2020

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 10 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου