Parlamentarno pitanje - O-000013/2020Parlamentarno pitanje
O-000013/2020

Strategija „od polja do stola” – ključna uloga poljoprivrednika i ruralnih područja

Pitanje za usmeni odgovor  O-000013/2020
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Norbert Lins
u ime Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj

Postupak : 2020/2542(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000013/2020
Podneseni tekstovi :
O-000013/2020 (B9-0009/2020)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Komisija je 12. prosinca 2019. objavila komunikaciju o europskom zelenom planu (COM(2019)0640), zajedno s planom njegova provođenja, te se u njima oboma spominje strategija „od polja do stola”.

U toj komunikaciji Komisija iznosi ambiciozan i dalekosežan plan za to da europski poljoprivredni i prehrambeni sustav postane globalni standard za održivost. Taj plan obuhvaća politike relevantne za poljoprivredu i ruralna područja koje se trenutačno revidiraju, uključujući zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP), strategiju za šume, strategiju EU-a za biološku raznolikost do 2030., akcijski plan za kružno gospodarstvo, strategiju za održivost u pogledu kemikalija i mjere za uklanjanje glavnih uzroka gubitka biološke raznolikosti.

Parlament u potpunosti podupire taj plan i naglašava činjenicu da se sadašnjim zakonodavnim i političkim okvirom EU-a za europski poljoprivredni i prehrambeni sustav od proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište do potrošnje osiguravaju visokokvalitetni proizvodi i usluge te pruža visoka razina sigurnosti za ljude, životinje i prirodu. Parlament mora i dalje osigurati pravedan prihod za poljoprivrednike i radnike u dinamičnim ruralnim zajednicama te istodobno poticati održivost poljoprivredne proizvodnje i upravljanja šumama s obzirom na njihovu središnju važnost za šire biogospodarstvo.

Kako će Komisija osigurati da se ti ciljevi ostvare uz potpuno poštovanje raznolikosti poljoprivrednih i prehrambenih sustava u EU-u te da pritom u središtu zadrži ljude koji žive i rade u ruralnim područjima, uključujući poljoprivrednike i osobe koje sudjeluju u preradi i stavljanju na tržište njihovih proizvoda, uzimajući u obzir i buduće izazove?

Kako će Komisija osigurati konkurentnost proizvođača iz EU-a na tržištu Unije i na međunarodnom tržištu te pravednu zaradu za poljoprivrednike s obzirom na dodatne zahtjeve u okviru novih i revidiranih politika, imajući na umu da gospodarska i ekološka održivost idu ruku pod ruku i da će tom sektoru biti nužna dodatna financijska sredstva kako bi mogli ispuniti nove zahtjeve?

Kako će Komisija osigurati da se nove i revidirane politike provode dosljedno, usklađeno i bez odgode te kako će zaštititi prethodna postignuća i istodobno poticati veću održivost, posebno kad je riječ o ZPP-u?

Kako će Komisija osigurati da su svi sudionici u lancu opskrbe hranom, od proizvođača/poljoprivrednika do potrošača/građana, svjesni svoje uloge u poticanju veće održivosti te kako će im pomoći da donesu informirane odluke u skladu s osobnim izborom bez obmanjivanja?

Podneseno: 03/02/2020

Rok za odgovor: 04/05/2020

Posljednje ažuriranje: 10. studenog 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti