Întrebare parlamentară - O-000013/2020Întrebare parlamentară
O-000013/2020

Strategia „de la fermă la consumator” – rolul esențial al fermierilor și al zonelor rurale

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000013/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Norbert Lins
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

Procedură : 2020/2542(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000013/2020
Texte depuse :
O-000013/2020 (B9-0009/2020)
Voturi :
Texte adoptate :

La 12 decembrie 2019, Comisia și-a publicat comunicarea privind Pactul ecologic european (COM(2019)0640), care include o foaie de parcurs, ambele menționând Strategia „de la fermă la consumator”.

În comunicare, Comisia prezintă un plan ambițios și amplu menit să facă din sistemul agroalimentar european un punct de referință la nivel mondial în materie de sustenabilitate. Acest plan vizează politicile în curs de revizuire care prezintă relevanță pentru agricultură și zonele rurale, inclusiv politica agricolă comună (PAC), strategia pentru păduri, strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030, planul de acțiune pentru economia circulară, strategia pentru sustenabilitate privind substanțele chimice și măsurile de combatere a principalilor factori ai declinului biodiversității.

Parlamentul sprijină în întregime acest plan și subliniază că actualul cadru legislativ și de politici al UE care reglementează sistemul agroalimentar european, de la producție, prelucrare și comercializare până la consum, oferă produse și servicii de înaltă calitate și, de asemenea, un nivel ridicat de siguranță pentru oameni, animale și natură. Acesta trebuie să asigure mai departe un venit echitabil pentru fermierii și lucrătorii din comunitățile rurale dinamice, promovând totodată sustenabilitatea producției agricole și a gestionării pădurilor, ambele reprezentând elemente-cheie pentru bioeconomie în ansamblu.

Cum se va asigura Comisia că se ating aceste obiective respectându-se totodată pe deplin diversitatea sistemelor agroalimentare din Uniune, menținând în centrul acestor sisteme persoanele care trăiesc și lucrează în zonele rurale, inclusiv fermierii și persoanele implicate în prelucrarea și comercializarea produselor acestora, ținând cont, în același timp, de viitoarele provocări?

Cum va asigura Comisia competitivitatea producătorilor din UE pe piața europeană și pe cea internațională și profituri echitabile pentru fermieri în contextul cerințelor suplimentare prevăzute de politicile noi și revizuite, având în vedere că sustenabilitatea economică și cea de mediu sunt strâns legate și că sectorul va avea nevoie de mai multe resurse financiare pentru a putea să răspundă noilor cerințe?

Cum se va asigura Comisia că politicile noi și cele revizuite vor fi aplicate într-un mod consecvent și coerent, fără întârziere, și că vor menține realizările din trecut, stimulând totodată o mai mare sustenabilitate, în special în ceea ce privește PAC?

Cum se va asigura Comisia că toți actorii din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, de la producător/agricultor la consumator/cetățean, sunt conștienți de rolul pe care îl au în promovarea unei sustenabilități mai mari și cum îi va capacita să ia decizii în cunoștință de cauză, în conformitate cu opțiunile lor preferate, fără a fi induși în eroare?

Depunere: 03/02/2020

Dată-limită: 04/05/2020

Ultima actualizare: 10 noiembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate