Deputātu jautājumi
PDF 45kWORD 10k
2020. gada 7. februāris
O-000015/2020
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Evelyn Regner
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā
Tomas Tobé
Attīstības komitejas vārdā
 Temats: Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un attīstību 25. gadadiena (ICPD25) — Nairobi augstākā līmeņa sanāksme

Eiropas Parlamenta ad hoc delegācija, kuras sastāvā bija FEMM un DEVE komiteju pārstāvji, 12.–14. novembrī Nairobi piedalījās augstākā līmeņa sanāksmē, kas iezīmēja Kairā notikušās Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un attīstību (ICPD) 25. gadadienu. Lai gan kopš Kairas sanāksmes ir gūts daudz panākumu, daudzviet pasaulē, tostarp arī Eiropas Savienībā, vēl ejams tāls ceļš, lai nodrošinātu, ka tiek pilnībā ievērotas sieviešu un meiteņu pamattiesības, tostarp tiesības uz ķermeņa autonomiju, tiesības uz seksuālo un reproduktīvo veselību un seksuālās un reproduktīvās tiesības, kā arī izskausta seksuālā un ar dzimumu saistīta vardarbība un kaitējošas ieražas, un tas ir obligāti jāizdara, lai līdz 2030. gadam sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM).

Konferencē piedalījās vairāk nekā 170 valstis, kuras vienoja kopīgs mērķis izpildīt ICPD rīcības programmu. Augstākā līmeņa sanāksmes laikā, paužot vairāk nekā 1200 apņemšanās no visām pasaules pusēm, tika atkārtoti apstiprinātas saistības sasniegt attiecīgos IAM, līdz 2030. gadam pilnībā izskaužot māšu mirstību, apmierinot ģimenes plānošanas vajadzības un izbeidzot pret sievietēm un meitenēm vērstu vardarbību un kaitējošas ieražas. Daudzu valstu, tostarp Apvienotās Karalistes, Austrijas, Dānijas, Francijas, Islandes, Itālijas, Kanādas, Nīderlandes, Norvēģijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas, valdības kopā ar Eiropas Komisiju apņēmās sniegt atbalstu aptuveni 1 miljarda USD apmērā.

Kādi ir konkrētie pasākumi, ar kuriem Komisija plāno īstenot Nairobi augstākā līmeņa sanāksmē pieņemtās saistības un paziņojumu par ICPD25?

Kā Komisija nodrošinās, ka ar nākamajā DFS paredzēto finanšu piešķīrumu pietiks, lai sasniegtu Kairā un Nairobi nospraustos mērķus? 

Kā Komisija nodrošinās, ka patlaban notiekošajās sarunās par kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu (NDICI) pietiekami daudz uzmanības tiek pievērsts seksuālajai un reproduktīvajai veselībai un ar to saistītajām tiesībām un attiecīgo šķēršļu novēršanai, kā arī pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai?

Kādi ir Komisijas plāni attiecībā uz saistību īstenošanā gūto panākumu uzraudzību un progresa ziņojumu sniegšanu gan Eiropas Parlamentam, gan globāli — ANO līmenī?

Kā Komisija rīkosies, lai nodrošinātu, ka tiek uzlabota metodoloģija, kas ļautu nodrošināt labāku kontroli pār ES sniegto finansējumu seksuālās un reproduktīvās veselības un ar to saistīto tiesību jomā?

Iesniegšanas datums: 07/02/2020

Termiņš: 08/05/2020

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 10. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika