Parlamenti kérdések
PDF 50kWORD 10k
2020. február 10.
O-000016/2020/rev.4
Szóbeli választ igénylő kérdés
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Petri Sarvamaa, Sarah Wiener, Petra De Sutter, Klaus Buchner, Heidi Hautala, Marie Toussaint, Yannick Jadot, David Cormand, Tilly Metz, Bas Eickhout, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard, Younous Omarjee, Clare Daly, Anja Hazekamp, Malin Björk, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Pascal Durand, Chrysoula Zacharopoulou, Petras Auštrevičius, Martin Hojsík, Maria Noichl, Niels Fuglsang, Sylwia Spurek, Leszek Miller, Annika Bruna, Virginie Joron, Catherine Griset, Aurelia Beigneux
 Tárgy: Állatjólét és az új zöld megállapodás

A jelenlegi állatjóléti jogszabályok elavultak és nem tükrözik a legújabb tudományos fejleményeket. Nem hatékonyak és nem egyértelműek, ami eltérésekhez vezet e jogszabályok alkalmazásában, és versenyhátrányba hozza egyes tagállamok termelőit. Ráadásul a legtöbb állatra nem vonatkoznak fajspecifikus jogszabályok. A Parlament többször is kérte a jogszabályok módosítását. A közelmúltban kérte az állatok szállításáról szóló rendelet és a brojlercsirkékről szóló irányelv felülvizsgálatát. Az Eurobarométer-felmérések, a Bizottság Európa jövőjéről szóló konzultációja és az „End the Cage Age” elnevezésű sikeres európai polgári kezdeményezés azt mutatta, hogy a polgárok több intézkedést szeretnének látni az állatjóléttel kapcsolatban. Ezenfelül az állatjólét szorosan kapcsolódik a fenntartható és körforgásos élelmiszerrendszer kialakításához, hiszen az ipari méretű gazdálkodás jelentős üvegházhatásúgáz-kibocsátással, talaj- és vízszennyezéssel, az ökoszisztémák romlásával és az antimikrobiális rezisztencia jelentette fenyegetés növekedésével jár. Az előző jogalkotási ciklusban terjesztettek elő az állatjólétre vonatkozó jogalkotási javaslatot.

Nagyra értékelnénk, ha a Bizottság válaszolna a következő kérdésekre:

1. Tekintettel von der Leyen elnök az iránti elkötelezettségére, hogy javaslattervezetekkel válaszol a Parlament jogalkotási felhívásaira, szándékában áll-e a Bizottságnak jogalkotási javaslatokat előterjeszteni az állatjólét tárgyában a jelenlegi ciklusban?

2. Be fogják-e építeni az állatjólétet teljes mértékben az új zöld megállapodásba, a „termelőtől a fogyasztóig” stratégiába és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégiába?

3. Növelni fogja-e a Bizottság az állatjólétre elkülönített pénzügyi és emberi erőforrásokat?

Előterjesztve: 10/02/2020

Határidő: 11/05/2020

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2020. március 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat