Întrebări parlamentare
PDF 51kWORD 10k
10 februarie 2020
O-000016/2020/rev.4
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Petri Sarvamaa, Sarah Wiener, Petra De Sutter, Klaus Buchner, Heidi Hautala, Marie Toussaint, Yannick Jadot, David Cormand, Tilly Metz, Bas Eickhout, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard, Younous Omarjee, Clare Daly, Anja Hazekamp, Malin Björk, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Pascal Durand, Chrysoula Zacharopoulou, Petras Auštrevičius, Martin Hojsík, Maria Noichl, Niels Fuglsang, Sylwia Spurek, Leszek Miller, Annika Bruna, Virginie Joron, Catherine Griset, Aurelia Beigneux
 Subiect: Bunăstarea animalelor și noul Pact ecologic

Actuala legislație privind bunăstarea animalelor este depășită și nu reflectă cele mai recente evoluții științifice. Aceasta este lipsită de eficiență și claritate, ceea ce duce la discrepanțe în aplicarea sa și creează un dezavantaj concurențial pentru producătorii din anumite state membre. În plus, majoritatea animalelor nu sunt protejate de legislația specifică speciilor. Parlamentul a cerut în mod repetat schimbări legislative. Recent a cerut revizuiri ale Regulamentului privind protecția animalelor în timpul transportului și a Directivei privind puii de carne. Sondajele Eurobarometru, consultarea Comisiei privind viitorul Europei și inițiativa cetățenească europeană de succes intitulată „End the Cage Age” (Să punem capăt erei cuștii) au arătat că cetățenii doresc să se adopte mai multe măsuri în domeniul bunăstării animalelor. În plus, bunăstarea animalelor este strâns legată de dezvoltarea unui sistem alimentar durabil și circular, întrucât agricultura industrială produce o cantitate considerabilă de emisii de gaze cu efect de seră (GES), contribuie la poluarea solului și a apei, la degradarea ecosistemelor și la amenințarea în creștere a rezistenței la antimicrobiene. Totuși, în cursul ultimei legislaturi, nu a fost lansată nicio propunere legislativă privind bunăstarea animalelor.

Prin urmare, invităm Comisia să răspundă la următoarele întrebări:

1. Având în vedere angajamentul Președintei von der Leyen de a răspunde prin proiecte de propuneri solicitărilor Parlamentului de noi acte legislative, intenționează Comisia să prezinte propuneri legislative privind bunăstarea animalelor în cursul actualei legislaturi?

2. Bunăstarea animalelor va fi integrată pe deplin în noul Pact ecologic, în Strategia „de la fermă la consumator” și în Strategia în domeniul biodiversității?

3. Va spori Comisia resursele financiare și umane destinate bunăstării animalelor?

Depunere: 10/02/2020

Dată-limită: 11/05/2020

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 4 martie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate