Parlamentarna vprašanja
PDF 50kWORD 10k
10. februar 2020
O-000016/2020/rev.4
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Petri Sarvamaa, Sarah Wiener, Petra De Sutter, Klaus Buchner, Heidi Hautala, Marie Toussaint, Yannick Jadot, David Cormand, Tilly Metz, Bas Eickhout, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard, Younous Omarjee, Clare Daly, Anja Hazekamp, Malin Björk, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Pascal Durand, Chrysoula Zacharopoulou, Petras Auštrevičius, Martin Hojsík, Maria Noichl, Niels Fuglsang, Sylwia Spurek, Leszek Miller, Annika Bruna, Virginie Joron, Catherine Griset, Aurelia Beigneux
 Zadeva: Dobrobit živali in novi zeleni dogovor

Veljavna zakonodaja o dobrobiti živali je zastarela in ne odraža najnovejšega znanstvenega razvoja. Ni dovolj učinkovita in jasna, zaradi česar prihaja do neskladnosti pri izvajanju, proizvajalce iz nekaterih držav članic pa postavlja v konkurenčno slabši položaj. Poleg tega za večino živali ni na voljo zakonodaja za posamezno živalsko vrsto. Parlament je večkrat pozval, naj se zakonodaja spremeni, in je ravno pred kratkim zahteval revizijo uredbe o zaščiti živali med prevozom in direktivo o brojlerjih. Rezultati raziskav Eurobarometra, posvetovanja Komisije o prihodnosti Evrope in uspešna evropska državljanska pobuda Končajmo dobo kletk (End the Cage Age) kažejo, da si državljani želijo več ukrepanja na področju dobrobiti živali. Dobrobit živali je tudi tesno povezana z razvojem trajnostnega in krožnega prehranskega sistema, saj industrijsko kmetijstvo povzroča visoke emisije toplogrednih plinov, onesnaženje tal in vode, degradacijo ekosistemov ter vse večjo grožnjo protimikrobne odpornosti. Kljub temu v zadnjem zakonodajnem obdobju ni bil predložen noben zakonodajni predlog o dobrobiti živali.

Od Komisije bi radi dobili odgovore na naslednja vprašanja:

1. Glede na to, da se je predsednica Ursula von der Leyen zavezala, da se bo odzvala na pozive Parlamenta za predložitev osnutkov predlogov, nas zanima, ali namerava Komisija v tem obdobju pripraviti zakonodajne predloge o dobrobiti živali?

2. Ali bo dobrobit živali v celoti vključena v novi zeleni dogovor, strategijo od vil do vilic (Farm to Fork) in strategijo za biotsko raznovrstnost?

3. Ali namerava Komisija povečati finančne in človeške vire na področju dobrobiti živali?

Vloženo: 10/02/2020

Rok za odgovor: 11/05/2020

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 4. marec 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov