Parlamenti kérdések
PDF 52kWORD 10k
2020. március 1.
O-000018/2020
Szóbeli választ igénylő kérdés O-000018/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Manon Aubry (GUE/NGL), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Manuel Bompard (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Clara Ponsatí Obiols (NI), Mick Wallace (GUE/NGL), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), David Cormand (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Alexandra Geese (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Viktor Uspaskich (Renew), Patrick Breyer (Verts/ALE), Rosa D'Amato (NI), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Helmut Scholz (GUE/NGL), Isabella Adinolfi (NI), Marie Toussaint (Verts/ALE), Henrike Hahn (Verts/ALE), Martina Michels (GUE/NGL), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Fabio Massimo Castaldo (NI), Hilde Vautmans (Renew), Pierre Larrouturou (S&D), Yannick Jadot (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Paul Tang (S&D), Nora Mebarek (S&D), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Petra De Sutter (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Özlem Demirel (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Helmut Geuking (ECR), Benoît Biteau (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE)
 Tárgy: Arcfelismerés és -azonosítás nyilvános helyszíneken

1. A mesterséges intelligenciáról szóló fehér könyv és a digitális korra felkészült Európára vonatkozó stratégia kidolgozásával összefüggésben a Bizottság ellentétesnek tartja-e az arcfelismerő és/vagy arcazonosító rendszerek nyilvános helyszínekre történő, tagállamok általi telepítését – mivel az nem felel meg a jelentős közérdek miatti szükségesség követelményének – az általános adatvédelmi rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében, valamint 9. cikke (2) bekezdésének g) pontjában, továbbá a bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében, 8. cikkének (1) bekezdésében és 10. cikkében foglaltakkal?

2. Lát-e kockázatokat a Bizottság az arcfelismerő és/vagy arcazonosító rendszerek nyilvános helyszínekre történő, tagállamok általi telepítésében az alapvető jogok megsértése szempontjából?

3. Amennyiben igen, a Bizottság – a Szerződések őreként – mérlegeli e gyakorlatok betiltását és/vagy kötelezettségszegési eljárások indítását a tagállamokkal szemben?

Előterjesztve: 01/03/2020

Határidő: 02/06/2020

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2020. szeptember 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat