Parlamentarna vprašanja
PDF 46kWORD 10k
1. marec 2020
O-000018/2020
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Manon Aubry, Anne-Sophie Pelletier, Philippe Lamberts, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Clara Ponsatí Obiols, Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Emmanuel Maurel, David Cormand, Younous Omarjee, Alexandra Geese, Saskia Bricmont, Viktor Uspaskich, Patrick Breyer, Rosa D'Amato, Markéta Gregorová, Aurore Lalucq, Helmut Scholz, Isabella Adinolfi, Marie Toussaint, Henrike Hahn, Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Fabio Massimo Castaldo, Hilde Vautmans, Pierre Larrouturou, Yannick Jadot, Raphaël Glucksmann, Paul Tang, Nora Mebarek, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Alexis Georgoulis, Malin Björk, Petra De Sutter, Ernest Urtasun, Anna Cavazzini, Özlem Demirel, Petros Kokkalis, José Gusmão, Marc Botenga, Maite Pagazaurtundúa, Eugenia Rodríguez Palop, Marisa Matias, Helmut Geuking, Benoît Biteau, Gwendoline Delbos-Corfield, Claude Gruffat, Michèle Rivasi, Caroline Roose
 Zadeva: Prepoznavanje in identifikacija obraza na javno dostopnih mestih

1. Ali Komisija v okviru priprave bele knjige o umetni inteligenci in strategije za Evropo, pripravljeno na digitalno dobo, meni, da uvedba sistemov za prepoznavanje in/ali identifikacijo obraza na javno dostopnih mestih, ki bi jo izvedle države članice, ni v skladu s členom 9(1) in 9(2)(g) splošne uredbe o varstvu podatkov, ker ni izpolnjena zahteva, da je obdelava „potrebna iz razlogov bistvenega javnega interesa“, in členi 4(1), 8(1) in 10 direktive o varstvu podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj?

2. Ali prepozna tveganja za kršitve temeljnih pravic zaradi uvedbe sistemov za prepoznavanje in/ali identifikacijo obraza na javno dostopnih mestih, ki bi jo izvedle države članice?

3. Ali namerava v tem primeru kot varuhinja pogodb te prakse prepovedati in/ali sprožiti postopke za ugotavljanje kršitev proti državam članicam?

Vloženo: 01/03/2020

Rok za odgovor: 02/06/2020

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 4. marec 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov