Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000020/2020Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000020/2020

Stort migrationspres ved de græske grænser og behov for nødforanstaltninger i henhold til artikel 78, stk. 3, i TEUF

2.3.2020

Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000020/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Esteban González Pons, Roberta Metsola
for PPE-Gruppen

Siden fredag den 28. februar 2020 har Grækenland været under et betydeligt og koordineret pres fra migrerende befolkningsgrupper, der ankommer til landets østlige land- og søgrænser. Denne bevægelse er blevet sat i gang og fremskyndet af Tyrkiet, efter at RecepTayyip Erdogan, Tyrkiets præsident, officielt har erklæret, at landets vestlige grænser var åbne for migranter, der håber på at kunne rejse ind i Den Europæiske Union.

Som følge heraf har et betydeligt antal tredjelandsstatsborgere samlet sig i store grupper ved den græsk-tyrkiske landegrænse i Evros-området, hvor de forsøger at slippe ulovligt ind i landet. Over 13 000 mennesker befinder sig for øjeblikket ved den græsk-tyrkiske grænse, samtidig med at strømmene af migranter, der prøver at komme fra den tyrkiske kyst til de græske øer, vokser med uformindsket hast.

Som et resultat af denne seneste udvikling har Grækenland sat alle sine land- og søgrænser i alarmberedskab, idet det anmoder om, at EU skrider ind med nødforanstaltninger.

Eftersom disse handlinger er et alvorligt brud på de forpligtelser, som er indgået i forbindelse med EU's og Tyrkiets fælleserklæring fra 2016, og Grækenlands grænser er Europas ydre grænser, bedes Kommissionen besvare følgende:

Indgivet: 02/03/2020

Svarfrist: 03/06/2020

Seneste opdatering: 10. november 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik