Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 50kWORD 10k
2 Μαρτίου 2020
O-000020/2020
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000020/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Esteban González Pons, Roberta Metsola
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
 Θέμα: Μεγάλη μεταναστευτική πίεση στα ελληνικά σύνορα και ανάγκη επείγουσας δράσης σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ

Από την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020, η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντική και συντονισμένη πίεση από μεταναστευτικούς πληθυσμούς που φθάνουν στα ανατολικά χερσαία και θαλάσσια σύνορά της. Η ξαφνική αυτή μετακίνηση διοχετεύτηκε και ενθαρρύνθηκε από την Τουρκία, μετά την επίσημη δήλωση του Recep Tayyip Erdogan, Προέδρου της Τουρκίας, ότι τα δυτικά σύνορα της χώρας είναι ανοιχτά για τους μετανάστες που ελπίζουν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως εκ τούτου, σημαντικός αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών έχουν συγκεντρωθεί σε μεγάλες ομάδες στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα στην περιοχή του Έβρου, προσπαθώντας να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Πάνω από 13 000 άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται αδιάπτωτες οι ολοένα αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές από τις τουρκικές ακτές προς τα ελληνικά νησιά.

Ως αποτέλεσμα των πρόσφατων αυτών εξελίξεων, η Ελλάδα έχει θέσει όλα τα χερσαία και θαλάσσια σύνορά της σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, ζητώντας την ανάληψη επείγουσας δράσης από την ΕΕ.

Δεδομένου ότι οι ενέργειες αυτές συνιστούν σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας του 2016, και ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης:

1. Θεωρεί η Επιτροπή ότι η Τουρκία αποτελεί αξιόπιστο εταίρο στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, και ποια άμεσα μέτρα σχεδιάζει να λάβει η Επιτροπή, ώστε να απαντήσει σε αυτήν την πρόκληση της Τουρκίας;

2. Εξετάζει η Επιτροπή τη δυνατότητα επανενεργοποίησης του άρθρου 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διασφαλίσει την πλήρη ευρωπαϊκή στήριξη και αλληλεγγύη προς την Ελλάδα;

Κατάθεση: 02/03/2020

Λήξη προθεσμίας: 03/06/2020

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 10 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου