Parlamendi esitatud küsimus - O-000020/2020Parlamendi esitatud küsimus
O-000020/2020

Suur rändesurve Kreeka piiridel ja hädaolukorra meetmete vajadus ELi toimimise lepingu artikli 78 lõike 3 alusel

2.3.2020

Suuliselt vastatav küsimus  O-000020/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Esteban González Pons, Roberta Metsola
fraktsiooni PPE nimel

Alates reedest, 28. veebruarist 2020 on Kreeka idapoolne maa- ja merepiir sattunud tugeva ja koordineeritud rändesurve alla. Seda äkilist liikumist suunab ja julgustab Türgi, kelle president Recep Tayyip Erdogan kuulutas ametlikult, et riigi läänepiir on Euroopa Liitu siseneda üritavatele rändajatele avatud.

Selle tulemusena on Kreeka-Türgi maismaapiirile Evrose piirkonda kogunenud suur hulk kolmandate riikide kodanikke, kes püüavad ebaseaduslikult Kreekasse siseneda. Kreeka-Türgi piiril on praegu üle 13 000 inimese, kusjuures samal ajal jätkub ja üha paisub rändevoog Türgi rannikult Kreeka saartele.

Nende sündmuste tõttu on Kreeka kehtestanud kogu oma maa- ja merepiiril kõrge häiretaseme ja palunud ELil võtta hädaolukorra meetmeid.

Arvestades, et Türgi tegevus kujutab endast ELi-Türgi 2016. aasta ühisavaldusest tulenevate kohustuste tõsist rikkumist ja et Kreeka piirid on ELi välispiirid,

Esitatud: 02/03/2020

Tähtaeg: 03/06/2020

Viimane päevakajastamine: 10. november 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika