Întrebare parlamentară - O-000020/2020Întrebare parlamentară
O-000020/2020

Presiunea migratorie puternică la frontiera Greciei și necesitatea unor măsuri de urgență în temeiul articolului 78 alineatul (3) din TFUE

2.3.2020

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000020/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Esteban González Pons, Roberta Metsola
în numele Grupului PPE

Începând de vineri, 28 februarie 2020, Grecia este supusă unei presiuni considerabile și coordonate din partea grupurilor de migranți care sosesc la frontierele sale terestre și maritime din partea de est a țării. Această deplasare subită a fost canalizată și încurajată de Turcia, după ce Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, a declarat oficial că frontiera vestică a țării este deschisă pentru migranții care doresc să intre pe teritoriul Uniunii Europene.

Drept urmare, un număr important de resortisanți ai țărilor terțe s-au adunat în grupuri mari la frontiera terestră dintre Grecia și Turcia din regiunea Evros, încercând să pătrundă ilegal în țară. Peste 13 000 de persoane se află în prezent la frontiera greco-turcă; totodată, un flux de migranți tot mai puternic se deplasează neîmpiedicat de pe țărmul Turciei către insulele grecești.

Ca urmare a acestor evoluții recente, Grecia a declanșat un regim de alertă maximă la toate frontierele sale terestre și maritime și i-a solicitat UE să întreprindă de urgență măsuri.

Având în vedere că aceste acțiuni constituie o încălcare gravă a obligațiilor ce decurg din declarația comună a UE și a Turciei din 2016 și că frontierele Greciei constituie frontierele externe ale UE:

Depunere: 02/03/2020

Dată-limită: 03/06/2020

Ultima actualizare: 10 noiembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate