Parlamentná otázka - O-000020/2020Parlamentná otázka
O-000020/2020

Veľký migračný tlak na gréckych hraniciach a potreba núdzového opatrenia podľa článku 78 ods. 3 ZFEÚ

2.3.2020

Otázka na ústne zodpovedanie  O-000020/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Esteban González Pons, Roberta Metsola
v mene skupiny PPE

Od piatku 28. februára 2020 čelí Grécko významnému a koordinovanému tlaku zo strany migrujúceho obyvateľstva, ktoré prichádza na jeho východné pozemné a námorné hranice. Tento náhly pohyb bol organizovaný a podporovaný Tureckom po tom, ako prezident Turecka Recep Tayyip Erdogan oficiálne vyhlásil, že západné hranice jeho krajiny sú otvorené migrantom, ktorí dúfajú, že sa dostanú do Európskej únie.

V dôsledku toho sa na grécko-tureckej pozemnej hranici v oblasti Evros zhromaždil značný počet veľkých skupín štátnych príslušníkov tretích krajín snažiacich sa o neoprávnený vstup do krajiny. V súčasnosti sa na grécko-tureckej hranici nachádza viac ako 13 000 ľudí a zároveň pokračujú čoraz väčšie migračné toky smerujúce z tureckého pobrežia ku gréckym ostrovom.

Kvôli tomuto nedávnemu vývoju vyhlásilo Grécko na všetkých svojich pozemných a námorných hraniciach vysoký stupeň pohotovosti a žiada, aby EÚ prijala núdzové opatrenie.

Keďže tieto opatrenia predstavujú vážne porušenie povinností vyplývajúcich zo spoločného vyhlásenia EÚ a Turecka z roku 2016 a hranice Grécka sú vonkajšími hranicami EÚ:

Predložené: 02/03/2020

Termín na zodpovedanie: 03/06/2020

Posledná úprava: 10. novembra 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia