Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 38kWORD 10k
3. maaliskuuta 2020
O-000023/2020
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, Tonino Picula
S&D-ryhmän puolesta
 Aihe: Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen tulevaisuus

EU:n on edelleen sitoutunut EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanoon. Turkissa on eniten pakolaisia maailmassa, ja EU antaa heille elintärkeää tukea EU:n Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen kautta. Koordinointivälineen koko 6 miljardin euron toimintatalousarvio on sidottu, ja siitä on nyt tehty 4,7 miljardin euron sopimukset. Sovitusta rahoituksesta on nyt maksettu 3,2 miljardia euroa. EU antaa nopeaa ja tehokasta tukea kentällä: hankkeita on lähes 90, noin 1,7 miljoonaa pakolaista saa toimeentulotukea joka kuukausi, noin 500 000 pakolaislasta käy koulua, miljoonat pakolaiset saavat terveydenhoitoa ja kouluja ja sairaaloita rakennetaan. Pakolaiskysymys on kuitenkin vielä kaikkea muuta kuin ratkaistu, ja olemme täysin tietoisia siitä, että on tärkeää antaa jatkuvaa tukea muuttoliikkeen hallintaan ja pakolaisten kotouttamiseen. Olemme hyvin tietoisia siitä, että Turkin viranomaiset ovat pyytäneet EU:ta jatkamaan tuen antamista sen jälkeen, kun koordinointivälineen voimassaolo päättyy. Hankkeiden uusi sukupolvi on jo valmisteilla, lähes 30 lisähanketta on määrä panna täytäntöön lähivuosien aikana, ja niistä viimeisimpien on määrä jatkua vuoteen 2025 asti. Tällä hetkellä keskitytään varmistamaan tulosten aikaansaaminen ja avun toimittaminen sitä tarvitseville, mutta on selvää, että nämä olennaiset tarpeet eivät lähitulevaisuudessa häviä.

1. Mitä edistystä on saavutettu komission ja Turkin välisissä sisäisissä tunnustelukeskusteluissa, joita on käyty EU:n tuen jatkamisesta koordinointivälineen voimassaolon päätyttyä, ja missä muodossa apua on suunniteltu jatkossa annettavan? Onko lisätuen painopisteet jo määritelty edellä mainituissa keskusteluissa, ja mitkä ne ovat?

2. Onko mahdollisuudesta jatkaa EU:n tukea koordinointivälineen voimassaolon päättymisen jälkeen jo keskusteltu korkeimmalla tasolla jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten keskuudessa? Mikä on jäsenvaltioiden mielipide tuen jatkamisesta? Mikä on komission varautumissuunnitelma siltä varalta, että jäsenvaltiot eivät pääse yksimielisyyteen EU:n tuen jatkamisesta?

Jätetty: 03/03/2020

Määräaika: 04/06/2020

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 4. maaliskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö