Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 39kWORD 10k
3 Márta 2020
O-000023/2020
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 136
Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, Tonino Picula
thar ceann Ghrúpa S&D
 Ábhar: Todhchaí Shaoráid an Aontais do Dhídeanaithe sa Tuirc

Tá an tAontas Eorpach fós tiomanta do Ráiteas AE-na Tuirce a chur chun feidhme. Tá an líon is mó dídeanaithe ar domhan á óstáil ag an Tuirc agus cuireann AE tacaíocht riachtanach ar fáil dóibh trí Shaoráid an Aontais do Dhídeanaithe sa Tuirc. Tá an gealltanas tugtha do bhuiséad oibríochtúil iomlán na saoráide, EUR 6 bhilliún, agus tá EUR 4.7 billiún de curtha ar conradh anois. Faoin am seo, íocadh amach EUR 3.2 billiún den chistiú atá curtha ar conradh. Ar an láthair cuireann an tAontas Eorpach tacaíocht ghasta agus éifeachtach ar fáil: tá nach mór 90 tionscadal ann, faigheann tuairim is 1.7 milliún dídeanaí tacaíocht gach mí chun cabhrú lena slí bheatha, freastalaíonn tuairim is 500 000 leanbh dídeanaithe ar scoil, tá cúram sláinte á chur ar na milliúin dídeanaí agus tá scoileanna agus ospidéil á dtógáil. Ach níl saincheist na ndídeanaithe réitithe ar dóigh ar bith, agus tuigimid go hiomlán a thábhachtaí atá sé tacaíocht leanúnach a chur ar fáil don bhainistiú imirce agus lánpháirtiú dídeanaithe. Is maith is eol dúinn gur iarr údaráis na Tuirce ar an Aontas leanúint de thacaíocht a thabhairt nuair a thiocfaidh deireadh leis an tSaoráid. Tá glúin nua de thionscadail faoi lánseol cheana féin agus cuirfear beagnach 30 tionscadal breise chun feidhme sna blianta beaga amach romhainn agus tá na cinn dheireanacha le bheith fós ar siúl in 2025. Táthar ag díriú faoi láthair ar an soláthar a chinntiú agus cabhair a thabhairt dóibh siúd a bhfuil gá acu léi, ach is léir nach dtiocfadh deireadh leis na bunriachtanais sin go luath amach anseo.

1. Cén dul chun cinn atá déanta sa chéad phlé turgnaimh idir an Coimisiún agus an Tuirc maidir le leanúint de thacaíocht AE a thabhairt nuair a thiocfaidh deireadh leis an tSaoráid agus cad é an fhormáid bheacht atá pleanáilte le haghaidh cabhair bhreise? An ndearnadh na tosaíochtaí don chabhair bhreise a sainaithint cheana féin tríd an bplé sin agus cad iad na tosaíochtaí sin?

2. An fhéidearthacht maidir le leanúint de thacaíocht AE a thabhairt nuair a thiocfaidh deireadh leis an tSaoráid, ar pléadh í ar an leibhéal is airde i measc na mBallstát agus institiúidí an Aontais? Cén tuairim atá ag na Ballstáit maidir le leanúint de tacaíocht a thabhairt? Cad é plean teagmhais an Choimisiúin i gcás nach dtiocfaidh na Ballstáit ar chomhaontú maidir le leanúint de thacaíocht ón Aontais a thabhairt?

Curtha síos: 03/03/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 04/06/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 4 Márta 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais