Interpelacje
PDF 46kWORD 10k
3 marca 2020
O-000023/2020
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, Tonino Picula
w imieniu grupy S&D
 Przedmiot: Przyszłość unijnego Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji

UE nadal zależy na wykonaniu zapisów oświadczenia UE-Turcja. W Turcji przebywa największa liczba uchodźców na świecie, a UE udziela im kluczowego wsparcia za pośrednictwem Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji. Cały budżet operacyjny Instrumentu w wysokości 6 mld EUR został rozdysponowany, z czego zakontraktowano 4,7 mld EUR. Z zakontraktowanej kwoty wydatkowano już 3,2 mld EUR. UE zapewnia szybkie i skuteczne wsparcie na miejscu: realizowanych jest blisko 90 projektów, około 1,7 mln uchodźców otrzymuje co miesiąc wsparcie na utrzymanie, około 500 000 dzieci uchodźców uczęszcza do szkół, miliony uchodźców otrzymują opiekę medyczną, powstają nowe szkoły i szpitale. Jednak kwestii uchodźców nie można absolutnie uznać za rozwiązaną i w pełni zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest stałe udzielanie wsparcia na zarządzanie migracjami i integrację uchodźców. Mamy pełną świadomość tego, że władze tureckie wezwały UE do kontynuowania wsparcia po zakończeniu funkcjonowania Instrumentu. Rozpoczęła się już realizacja nowej serii blisko 30 dodatkowych projektów. Potrwa ona kilka lat, a ostatnie projekty będą realizowane w 2025 r. Obecnie nacisk kładzie się na zapewnienie dostaw i dostarczenie pomocy potrzebującym, ale jasne jest, że te podstawowe potrzeby nie znikną w najbliższej przyszłości.

1. Jakie postępy poczyniono w wewnętrznych dyskusjach między Komisją a Turcją w kwestii kontynuowania wsparcia UE po zakończeniu funkcjonowania Instrumentu i jaką dokładnie formę ma mieć planowana dalsza pomoc? Czy w dyskusjach tych ustalono już priorytety dalszego wsparcia? Jakie są to priorytety?

2. Czy możliwość dalszego wsparcia ze strony UE po zakończeniu funkcjonowania Instrumentu została już omówiona na najwyższym szczeblu państw członkowskich i instytucji UE? Co o kontynuowaniu wsparcia uważają państwa członkowskie? Jaki jest plan awaryjny Komisji, jeżeli państwa członkowskie nie osiągną konsensusu w sprawie dalszego wsparcia?

Przedłożone: 03/03/2020

Termin ważności: 04/06/2020

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 4 marca 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności