Parlamentné otázky
PDF 41kWORD 10k
3. marca 2020
O-000024/2020
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Cláudia Monteiro de Aguiar
v mene skupiny PPE
 Vec: Podrobne rozpísané faktúry za cestovné lístky

Pri nákupe tovaru alebo služieb v EÚ musia byť spotrebiteľom poskytnuté informácie o celkovej cene vrátane všetkých daní, poplatkov a dodatočných nákladov. Pravidlá EÚ o stanovovaní cien platia aj pri nákupe cestovných lístkov, ako sú letenky alebo lístky na vlak, či už online alebo osobne.

Článok 220 smernice 2006/112/ES stanovuje povinnosť vystaviť faktúru pri každom nákupe tovaru alebo služieb a článok 226 určuje, aké povinné informácie musí takáto faktúra obsahovať. Okrem toho článok 23 nariadenia č. 1008/2008 spresňuje povinnosť zverejniť alebo poskytnúť jasný údaj o všetkých zložkách konečnej ceny. Napriek vyššie uvedenému majú mnohí spotrebitelia pri nákupe letenky od leteckej spoločnosti prostredníctvom elektronických platforiem problém dostať faktúru s uvedením rozsahu a povahy poskytovaných služieb. V reakcii na položenú otázku letecké spoločnosti, ako aj platformy odmietli zodpovednosť za túto záležitosť. Platformy vystavujú faktúru, v ktorých sú uvedené len ich poplatky.

Je si Komisia vedomá týchto skutočností a vzťahuje sa na cestovné kancelárie (či už online alebo tradičné kancelárie) smernica 2006/112/ES a nariadenie č. 1008/2008?

Myslí si Komisia, že nejasnosť v tejto oblasti vedie k odlišným spôsobom vykonávania súčasného právneho rámca?

Súhlasí Komisia s tým, že táto nejasnosť ohrozuje práva spotrebiteľov na jasné informácie pri nákupe tovaru alebo služieb v EÚ, a plánuje Komisia prijať opatrenia v tomto smere?

Predložené: 03/03/2020

Termín na zodpovedanie: 04/06/2020

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 4. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia