Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 45kWORD 10k
6. marts 2020
O-000026/2020
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 Om: Strategisk tilgang til lægemidler i miljøet

Kommissionen vedtog den 11. marts 2019 sin meddelelse om Den Europæiske Unions strategiske tilgang til lægemidler i miljøet (COM(2019)0128).

I henhold til artikel 8c i direktivet om prioriterede stoffer bør denne strategiske tilgang, hvis dette er relevant, følges op af forslag til foranstaltninger, der skal træffes på EU-plan og/eller nationalt plan for at imødegå den mulige indvirkning på miljøet af farmaceutiske stoffer med henblik på at reducere udledninger, emissioner og tab af sådanne stoffer til vandmiljøet, under hensyntagen til folkesundhedsbehovene og de foreslåede foranstaltningers omkostningseffektivitet. For at være virkningsfulde og for at sprede indsatsen jævnt bør foranstaltninger ikke kun omfatte "end of pipe"-kontroller (som f.eks. forbedret spildevandsrensning), men også tage højde for såvel de oprindelige emissionskilder (som f.eks. fremstilling og anvendelse) som land- og vandmiljøet.

Denne meddelelse udstikker seks indsatsområder og en række specifikke foranstaltninger: øget bevidsthed om og fremme af forsigtig anvendelse af lægemidler, støtte til udvikling af lægemidler, der i deres væsen er mindre skadelige for miljøet, og fremme af en mere miljøvenlig fremstilling, forbedring af miljørisikovurderingen og revisionen heraf, reduktion af spild og forbedring af affaldshåndteringen, udvidet miljøovervågning og udfyldning af videnshuller.

I lyset af at der er tilstrækkeligt dokumentation for, at der bør gøres en hurtig indsats for at mindske de risici, der er forbundet med lægemidler i miljøet, stilles følgende spørgsmål:

1. Hvilke lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger agter Kommissionen at træffe med henblik på at mindske de risici, der er forbundet med lægemidler i miljøet?

2. Hvad er tidsplanen for disse foranstaltninger?

Indgivet: 06/03/2020

Svarfrist: 07/06/2020

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 10. marts 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik