Parlamentarna vprašanja
PDF 46kWORD 10k
6. marec 2020
O-000026/2020
Vprašanje za ustni odgovor  O-000026/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 Zadeva: Strateški pristop k farmacevtskim izdelkom v okolju

Evropska komisija je 11. maja 2019 objavila sporočilo o strateškem pristopu Evropske unije k farmacevtskim izdelkom v okolju (COM(2019)0128).

Temu strateškemu pristopu bi morali na podlagi člena 8c direktive o prednostnih snoveh po potrebi slediti predlogi ukrepov za obravnavo morebitnih vplivov farmacevtskih snovi na okolje, ki bi jih bilo treba sprejeti na ravni Unije in/ali držav članic, da bi zmanjšali odvajanje, emisije in uhajanje teh snovi v vodno okolje, ob upoštevanju potreb javnega zdravja in stroškovne učinkovitosti predlaganih ukrepov. Da bi bili ukrepi učinkoviti in bi bilo prizadevanje enakomerno porazdeljeno, bi morali ukrepi vključevati nadzor na koncu proizvodne verige (npr. boljše čiščenje odpadnih voda), obravnavati osnovne vire emisij (npr. proizvodnjo in rabo) ter upoštevati kopensko in vodno okolje.

V tem sporočilu je predstavljenih šest področij ukrepanja in več konkretnih ukrepov, in sicer: ozaveščanje in spodbujanje preudarne rabe farmacevtskih izdelkov, podpiranje razvoja farmacevtskih izdelkov, ki sami po sebi manj škodujejo okolju, spodbujanje okolju prijaznejše proizvodnje, izboljšanje ocene tveganja za okolje in njenega pregleda, zmanjšanje količine odpadkov in izboljšanje ravnanja z njimi, širše okoljsko spremljanje in zapolnitev drugih vrzeli v znanju.

Imamo dovolj dokazov, da bi bilo treba hitro ukrepati in zmanjšati tveganje farmacevtskih izdelkov v okolju.

1. Katere zakonodajne in nezakonodajne ukrepe za zmanjšanje tega tveganja torej namerava sprejeti Komisija?

2. Kakšen je časovni razpored za te ukrepe?

Vloženo: 06/03/2020

Rok za odgovor: 07/06/2020

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 10. november 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov