Parlamentarna pitanja
PDF 52kWORD 11k
6. ožujka 2020.
O-000028/2020
Pitanje za usmeni odgovor
upućeno Vijeću
Članak 136. Poslovnika
Sandra Pereira, João Ferreira, Robert Hajšel, Andris Ameriks, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Fernando López Aguilar, Gabriel Mato, Inma Rodríguez-Piñero, Pernando Barrena Arza, François Alfonsi, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Marisa Matias, José Gusmão, Cláudia Monteiro de Aguiar, Álvaro Amaro, Nuno Melo, Maria da Graça Carvalho, Sara Cerdas, Manu Pineda, Eric Andrieu, Tudor Ciuhodaru, Nora Mebarek, Viktor Uspaskich, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Clare Daly, Mick Wallace, Younous Omarjee, Isabel Carvalhais, Aurore Lalucq, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Clara Aguilera, Cristina Maestre Martín De Almagro, Corina Crețu, Leila Chaibi, Radan Kanev, François-Xavier Bellamy, Sira Rego, Anne-Sophie Pelletier, David Cormand, Nathalie Colin-Oesterlé, Marie Toussaint, Francisco Guerreiro, Monika Beňová
 Predmet: Planirano smanjenje sredstava za proračun programa POSEI

U Prijedlogu uredbe o zajedničkoj poljoprivrednoj politici (ZPP) za razdoblje 2021. – 2027. (COM(2018)0394) Komisija predlaže smanjenje od 3,9 % u proračunu za program POSEI. Tim se programom pruža potpora najudaljenijim regijama koje su suočene sa specifičnim izazovima kao što su udaljenost, otočni položaj ili nepovoljni klimatski uvjeti.

Najudaljenije regije EU-a suočene su s očitim ograničavajućim faktorima: udaljenost, raspršenost te ograničena i ovisna tržišta. Zbog tih su ograničenja potrebne pozitivne politike i ulaganja kojima se može preokrenuti smjer trendova gospodarske, socijalne i demografske depresije. Strukturni fondovi EU-a namijenjeni razvoju najudaljenijih regija osnažuju proizvodni sektor u tim regijama, povećavaju opseg i kvalitetu javnih usluga, poboljšavaju njihovu povezanost s pomoću pristupačnog prijevoza i štite njihove ekosustave i tradicionalne ljudske aktivnosti. Oni su, stoga, nužni u borbi protiv raznih oblika izoliranosti s kojima se te regije suočavaju.

Navedeno smanjenje proračuna za program POSEI, uz predložene rezove za ZPP i kohezijske fondove, objektivno je u suprotnosti s potrebama gospodarstava najudaljenijih regija i njihovom održivosti. U suprotnosti je i sa strateškim razvojem koji je tim regijama potreban.

Usprkos izvornom prijedlogu, Komisija je i u aktualnom i u prošlom sastavu objavila nekoliko komunikacija u kojima je izrazila da je spremna povući navedeni prijedlog i zadržati postojeću razinu financiranja za program POSEI u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru te tijekom prijelaznog razdoblja. Parlament i nekoliko država članica također su izrazili protivljenje navedenim smanjenjima.

1. Kako Vijeće ocjenjuje trenutačni utjecaj programa POSEI na gospodarstva najudaljenijih regija?

2. S obzirom na znatna strukturna ograničenja s kojima se najudaljenije regije i dalje suočavaju, je li Vijeće voljno zadržati ili povećati dodjelu sredstava za program POSEI za razdoblje nakon 2020., kako u prijelaznoj regulativi za 2021. tako i u sljedećoj regulativi kojom će biti obuhvaćeno razdoblje do 2027.? Razmatra li Vijeće mogućnost jačanja i proširenja područja primjene programa POSEI?

Podneseno: 06/03/2020

Rok za odgovor: 07/06/2020

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 11. ožujka 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti