Întrebări parlamentare
PDF 54kWORD 11k
6 martie 2020
O-000028/2020
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000028/2020
adresată Consiliului
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Sandra Pereira (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), Robert Hajšel (S&D), Andris Ameriks (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Gabriel Mato (PPE), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), François Alfonsi (Verts/ALE), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Álvaro Amaro (PPE), Nuno Melo (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Sara Cerdas (S&D), Manu Pineda (GUE/NGL), Eric Andrieu (S&D), Tudor Ciuhodaru (S&D), Nora Mebarek (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Clare Daly (GUE/NGL), Mick Wallace (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Irène Tolleret (Renew), Stéphane Bijoux (Renew), Franc Bogovič (PPE), Clara Aguilera (S&D), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Corina Crețu (S&D), Leila Chaibi (GUE/NGL), Radan Kanev (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Sira Rego (GUE/NGL), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), David Cormand (Verts/ALE), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Monika Beňová (S&D)
 Subiect: Planuri de a reduce bugetul POSEI

În propunerea sa de regulament privind politica agricolă comună (PAC) pentru perioada 2021-2027 (COM(2018)0394), Comisia propune o tăiere de fonduri de 3,9 % la bugetul alocat programului POSEI, care oferă ajutor regiunilor ultraperiferice confruntate cu probleme specifice, precum poziția periferică, izolarea sau condițiile climatice dificile.

Regiunile ultraperiferice (RUP) ale UE au de înfruntat constrângeri specifice evidente: distanța, dispersia și piețele limitate și dependente. Pentru a combate aceste constrângeri, este nevoie de politici și investiții pozitive, care pot contracara tendințele de regres economic, social și demografic. Fondurile structurale ale UE dedicate dezvoltării RUP ajută sectorul productiv din aceste regiuni să stea pe propriile picioare, lărgesc domeniul de aplicare și calitatea serviciilor publice, le îmbunătățesc conectivitatea prin mijloace de transport accesibile și le protejează ecosistemele și activitățile umane tradiționale. Ele sunt așadar esențiale pentru a combate diferitele niveluri de izolare cu care se confruntă aceste regiuni.

Această reducere a bugetului POSEI, pe lângă reducerile propuse pentru PAC și fondurile de coeziune, este în mod obiectiv contrară nevoilor economiilor RUP și durabilității lor. Ea contravine dezvoltării strategice de care au nevoie aceste regiuni.

În ciuda propunerii inițiale, atât fosta, cât și actuala Comisie au publicat mai multe comunicări, exprimându-și dorința de a retrage acea propunere și de a menține nivelul actual al fondurilor pentru POSEI în următorul cadru financiar multianual și în perioada de tranziție. Parlamentul și mai multe state membre s-au opus și ele acestor reduceri.

1. Cum evaluează Consiliul impactul actual al POSEI asupra economiilor RUP?

2. Având în vedere că regiunile ultraperiferice au de înfruntat constrângeri structurale semnificative și persistente, este Consiliul dispus să mențină sau să majoreze fondurile alocate POSEI pentru perioada de după 2020 atât în regulamentul din 2021 privind perioada de tranziție, cât și în regulamentul următor care acoperă perioada până în 2027? Se gândește Consiliul la posibilitatea de a suplimenta programul POSEI și de a-i lărgi sfera de aplicare?

Depunere: 06/03/2020

Dată-limită: 07/06/2020

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 25 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate