Parlamentarna vprašanja
PDF 50kWORD 11k
6. marec 2020
O-000029/2020/rev.5
Vprašanje za ustni odgovor
za Svet
Člen 136 Poslovnika
Daniel Freund, Petri Sarvamaa, Katalin Cseh, Alexandra Geese, Terry Reintke, Younous Omarjee, Eider Gardiazabal Rubial, Radan Kanev, Petar Vitanov, Moritz Körner, Sergey Lagodinsky, Abir Al-Sahlani, Lara Wolters, Stelios Kouloglou, Rasmus Andresen, Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold, Ramona Strugariu, Monika Vana, Sándor Rónai, Viola Von Cramon-Taubadel, Eleonora Evi, Anna Júlia Donáth, Michael Bloss, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen, Pascal Durand, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Markéta Gregorová, Damian Boeselager, Niklas Nienaß, Anna Deparnay-Grunenberg, Henrike Hahn, Philippe Lamberts, Benoît Biteau, Katrin Langensiepen, Sophia in 't Veld
 Zadeva: Stanje pogajanj v Svetu o uredbi o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah

Komisija je maja 2018 pripravila predlog uredbe o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah (v nadaljnjem besedilu: uredba).

Parlament je svoje stališče o predlogu uredbe v prvi obravnavi sprejel aprila 2019, in navedel, da je pripravljen začeti medinstitucionalna pogajanja. Svet je predlog uredbe obravnaval na svojih sejah, vendar še ni sprejel stališča in tudi ni ustrezno obvestil Parlamenta o stanju pogajanj v zvezi z uredbo.

Parlament je Svet pozval, naj začne konstruktivne pogovore o svojih potekajočih pogajanjih, in poudaril, da ne bo zgolj potrdil izvršenih dejstev Evropskega sveta brez ustreznih pogajanj o vseh elementih svežnja večletnega finančnega okvira in sektorske zakonodaje, vključno z uredbo (1) .

Glede na navedeno pozivamo Svet, naj odgovori na naslednja vprašanja:

1. Katere so glavne točke uredbe, o katerih v Svetu še vedno poteka razprava?

2. Ker uredba temelji na členu 322(1)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, se o njej odloča po rednem zakonodajnem postopku. Ob upoštevanju, da člen 15(1) PEU navaja, da Evropski svet „ne opravlja zakonodajne funkcije“, ali lahko Svet potrdi, da sklepi Evropskega sveta o večletnem finančnem okviru ne bodo obravnavali bistvenih vsebinskih elementov predloga, vključno z zadevami, kot je postopek odločanja, ki se bo uporabil, ker bi to pomenilo jasno poseganje v zakonodajne pristojnosti sozakonodajalcev?

3. Kdaj namerava Svet začeti pogajanja s Parlamentom?

Vloženo: 06/03/2020

Rok za odgovor: 07/06/2020

(1)Glej resolucijo Evropskega parlamenta z dne 10. oktobra 2019 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov, sprejeta besedila, P9_TA(2019)0032.
Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 13. marec 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov