Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 53kWORD 11k
6. marts 2020
O-000030/2020
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000030/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Sandra Pereira (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), Andris Ameriks (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Radan Kanev (PPE), Gabriel Mato (PPE), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), François Alfonsi (Verts/ALE), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Robert Hajšel (S&D), François-Xavier Bellamy (PPE), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Álvaro Amaro (PPE), Nuno Melo (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Sara Cerdas (S&D), Sira Rego (GUE/NGL), Manu Pineda (GUE/NGL), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Tudor Ciuhodaru (S&D), Nora Mebarek (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Clare Daly (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Stéphane Bijoux (Renew), Franc Bogovič (PPE), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Eric Andrieu (S&D), Clara Aguilera (S&D), David Cormand (Verts/ALE), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Corina Crețu (S&D), Mick Wallace (GUE/NGL), Irène Tolleret (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Monika Beňová (S&D)
 Om: Planlagte nedskæringer af POSEI-budgettet

Kommissionen foreslår i sit forslag til forordning om den fælles landbrugspolitik for perioden 2021-2027 (COM(2018)0394) en nedskæring på 3,9 % af budgettet til POSEI, som yder støtte til regioner i den yderste periferi, der er stillet over for særlige udfordringer såsom afsides beliggenhed, ø-karakter eller vanskelige klimaforhold.

EU's regioner i den yderste periferi har klare begrænsninger: afstand, spredning og begrænsede og afhængige markeder. Disse begrænsninger kræver positive politikker og investeringer, der kan modvirke tendenser til økonomisk, social og demografisk depression. EU's strukturfonde til udvikling af regionerne i den yderste periferi styrker den produktive sektor i disse regioner, øger omfanget og kvaliteten af offentlige tjenester, forbedrer deres konnektivitet gennem tilgængelig transport eller beskytter deres økosystemer og traditionelle menneskelige aktiviteter. De er dermed afgørende for at bekæmpe de forskellige niveauer af isolation, som disse regioner står over for.

Denne nedskæring af POSEI-budgettet, ud over de foreslåede nedskæringer i den fælles landbrugspolitik og samhørighedsfondene, er objektivt i modstrid med behovene i regionerne i den yderste periferi og deres bæredygtighed. Det er i modstrid med den strategiske udvikling, som disse regioner har brug for.

Uanset dets oprindelige forslag har den nuværende og tidligere Kommission offentliggjort flere meddelelser, hvoraf det fremgår, at den er rede til at trække dette forslag tilbage og fastholde den nuværende POSEI-finansiering i den næste finansielle flerårige ramme og i overgangsperioden. Parlamentet og flere medlemsstater har også givet udtryk for deres modstand mod disse nedskæringer.

1. Hvordan vurderer Kommissionen POSEI's nuværende virkninger for økonomien i regionerne i den yderste periferi?

2. Som følge af de vedholdende strukturelle begrænsninger, som økonomierne i regionerne i den yderste periferi stadig er stillet over for, er Kommissionen villig til at opretholde eller forhøje bevillingerne til POSEI for perioden efter 2020, både i overgangsforordningen for 2021 og i den efterfølgende forordning, der dækker perioden indtil 2027? Overvejer Kommissionen muligheden for at styrke og udvide anvendelsesområdet for POSEI-ordningen?

Indgivet: 06/03/2020

Svarfrist: 07/06/2020

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 25. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik