Parlamentarna pitanja
PDF 54kWORD 11k
6. ožujka 2020.
O-000030/2020
Pitanje za usmeni odgovor O-000030/2020
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Sandra Pereira (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), Andris Ameriks (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Radan Kanev (PPE), Gabriel Mato (PPE), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), François Alfonsi (Verts/ALE), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Robert Hajšel (S&D), François-Xavier Bellamy (PPE), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Álvaro Amaro (PPE), Nuno Melo (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Sara Cerdas (S&D), Sira Rego (GUE/NGL), Manu Pineda (GUE/NGL), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Tudor Ciuhodaru (S&D), Nora Mebarek (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Clare Daly (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Stéphane Bijoux (Renew), Franc Bogovič (PPE), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Eric Andrieu (S&D), Clara Aguilera (S&D), David Cormand (Verts/ALE), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Corina Crețu (S&D), Mick Wallace (GUE/NGL), Irène Tolleret (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Monika Beňová (S&D)
 Predmet: Planirano smanjenje sredstava za proračun programa POSEI

U svojem Prijedlogu o zajedničkoj poljoprivrednoj politici (ZPP) za razdoblje 2021. – 2027. (COM(2018)0394), Komisija predlaže smanjenje sredstava od 3,9 % za proračun programa POSEI, kojim se pruža potpora najudaljenijim regijama suočenima sa specifičnim izazovima kao što su udaljenost, otočni položaj ili nepovoljni klimatski uvjeti.

Najudaljenije regije EU-a suočene su s očitim ograničavajućim faktorima: udaljenost, raspršenost te ograničena i ovisna tržišta. Zbog tih su ograničenja potrebne pozitivne politike i ulaganja kojima se može preokrenuti smjer trendova gospodarske, socijalne i demografske depresije. Strukturni fondovi EU-a namijenjeni razvoju najudaljenijih regija osnažuju proizvodni sektor u tim regijama, povećavaju opseg i kvalitetu javnih usluga, poboljšavaju njihovu povezanost s pomoću pristupačnog prijevoza i štite njihove ekosustave i tradicionalne ljudske aktivnosti. Oni su, stoga, nužni u borbi protiv raznih oblika izoliranosti s kojima se te regije suočavaju.

Navedeno smanjenje proračuna za program POSEI, uz predložene rezove za ZPP i kohezijske fondove, objektivno je u suprotnosti s potrebama gospodarstava najudaljenijih regija i njihovom održivosti. U suprotnosti je i sa strateškim razvojem koji je tim regijama potreban.

Usprkos izvornom prijedlogu, Komisija je i u aktualnom i u prošlom sastavu objavila nekoliko komunikacija u kojima je izrazila da je spremna povući navedeni prijedlog i zadržati postojeću razinu financiranja za program POSEI u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru te tijekom prijelaznog razdoblja. Parlament i nekoliko država članica također su izrazili protivljenje navedenim smanjenjima.

1. Kako Komisija ocjenjuje trenutačni utjecaj programa POSEI na gospodarstva najudaljenijih regija?

2. S obzirom na znatna strukturna ograničenja s kojima se gospodarstva najudaljenijih regija i dalje suočavaju, je li Komisija voljna zadržati ili povećati dodjelu sredstava za program POSEI za razdoblje nakon 2020., kako u prijelaznoj regulativi za 2021. tako i u sljedećoj regulativi kojom će biti obuhvaćeno razdoblje do 2027.? Razmatra li Komisija mogućnost jačanja i proširenja područja primjene programa POSEI?

Podneseno: 06/03/2020

Rok za odgovor: 07/06/2020

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 25. rujna 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti