Întrebări parlamentare
PDF 54kWORD 11k
6 martie 2020
O-000030/2020
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000030/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Sandra Pereira (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), Andris Ameriks (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Radan Kanev (PPE), Gabriel Mato (PPE), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), François Alfonsi (Verts/ALE), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Robert Hajšel (S&D), François-Xavier Bellamy (PPE), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Álvaro Amaro (PPE), Nuno Melo (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Sara Cerdas (S&D), Sira Rego (GUE/NGL), Manu Pineda (GUE/NGL), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Tudor Ciuhodaru (S&D), Nora Mebarek (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Clare Daly (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Stéphane Bijoux (Renew), Franc Bogovič (PPE), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Eric Andrieu (S&D), Clara Aguilera (S&D), David Cormand (Verts/ALE), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Corina Crețu (S&D), Mick Wallace (GUE/NGL), Irène Tolleret (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Monika Beňová (S&D)
 Subiect: Planuri de a reduce bugetul POSEI

În propunerea sa de regulament privind politica agricolă comună (PAC) pentru perioada 2021-2027 (COM(2018)0394), Comisia propune o tăiere de fonduri de 3,9% la bugetul alocat programului POSEI, care oferă ajutor regiunilor ultraperiferice confruntate cu probleme specifice, precum poziția periferică, caracterul insular sau condițiile climatice dificile.

Regiunile ultraperiferice ale UE au de înfruntat constrângeri specifice evidente: distanța, dispersia și piețele limitate și dependente. Pentru a combate aceste constrângeri, este nevoie de politici și investiții pozitive, care pot contracara tendințele de regres economic, social și demografic. Fondurile structurale ale UE dedicate dezvoltării regiunilor ultraperiferice ajută sectorul productiv din aceste regiuni, lărgesc domeniul de aplicare și calitatea serviciilor publice, le îmbunătățesc conectivitatea prin mijloace de transport accesibile și le protejează ecosistemele și activitățile umane tradiționale. Ele sunt așadar esențiale pentru a combate diferitele niveluri de izolare cu care se confruntă aceste regiuni.

Această reducere a bugetului POSEI, pe lângă reducerile propuse pentru PAC și fondurile de coeziune, este în mod obiectiv contrară nevoilor economiilor din regiunile ultraperiferice și durabilității lor. Ea contravine dezvoltării strategice de care au nevoie aceste regiuni.

În ciuda propunerii inițiale, atât actuala, cât și fosta Comisie au publicat mai multe comunicări, exprimându-și dorința de a retrage acea propunere și de a menține nivelul actual al fondurilor pentru POSEI în următorul cadru financiar multianual și în perioada de tranziție. Parlamentul și mai multe state membre s-au opus și ele acestor reduceri.

1. Cum evaluează Comisia impactul actual al POSEI asupra economiilor din regiunile ultraperiferice?

2. Având în vedere că regiunile ultraperiferice au de înfruntat constrângeri structurale semnificative și persistente, este Comisia dispusă să mențină sau să majoreze fondurile alocate POSEI pentru perioada de după 2020, atât în regulamentul din 2021 privind perioada de tranziție, cât și în regulamentul următor care acoperă perioada până în 2027? Are Comisia în vedere posibilitatea de a consolida și lărgi sfera de aplicare a programului POSEI?

Depunere: 06/03/2020

Dată-limită: 07/06/2020

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 25 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate