Parlamentarna vprašanja
PDF 53kWORD 11k
6. marec 2020
O-000030/2020
Vprašanje za ustni odgovor O-000030/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Sandra Pereira (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), Andris Ameriks (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Radan Kanev (PPE), Gabriel Mato (PPE), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), François Alfonsi (Verts/ALE), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Robert Hajšel (S&D), François-Xavier Bellamy (PPE), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Álvaro Amaro (PPE), Nuno Melo (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Sara Cerdas (S&D), Sira Rego (GUE/NGL), Manu Pineda (GUE/NGL), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Tudor Ciuhodaru (S&D), Nora Mebarek (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Clare Daly (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Stéphane Bijoux (Renew), Franc Bogovič (PPE), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Eric Andrieu (S&D), Clara Aguilera (S&D), David Cormand (Verts/ALE), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Corina Crețu (S&D), Mick Wallace (GUE/NGL), Irène Tolleret (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Monika Beňová (S&D)
 Zadeva: Načrtovano zmanjšanje sredstev za program POSEI

Komisija v predlogu uredbe o skupni kmetijski politiki za obdobje 2021–2027 (COM(2018)0394) predlaga 3,9-odstotno zmanjšanje sredstev za program POSEI. Ta zagotavlja pomoč za najbolj oddaljene regije, ki se soočajo s specifičnimi izzivi, kot so oddaljenost, otoška lega ali težavno podnebje.

Najbolj oddaljene regije EU imajo očitne značilne omejitve: večje razdalje, večjo razpršenost ter omejene in odvisne trge. Za premagovanje teh omejitev so potrebne pozitivne politike in naložbe, ki lahko izravnajo tredne gospodarskega, socialnega in demografskega upadanja. Strukturni skladi EU, namenjeni razvoju najbolj oddaljenih regij, krepijo proizvodni sektor v teh regijah, povečujejo obseg in kakovost javnih storitev, z dostopnim prevozom izboljšujejo njihovo povezljivost ter ščitijo njihove ekosisteme in tradicionalne človeške dejavnosti. Zato so bistvenega pomena za preprečevanje različnih ravni izolacije, s katerimi se te regije spoprijemajo.

Zmanjšanje sredstev za program POSEI v kombinaciji s predlaganim zmanjšanjem sredstev za skupno kmetijsko politiko in kohezijske sklade je, objektivno gledano, v nasprotju s potrebami gospodarstev najbolj oddaljenih regij in škodi njihovi vzdržnosti. Prav tako je v nasprotju s strateškim razvojem, ki ga te regije potrebujejo.

Ne glede na prvotni predlog sta sedanja in prejšnja Komisija objavili več sporočil, v katerih sta izrazili pripravljenost, da ta predlog umakneta, ter ohranita sedanjo raven financiranja programa POSEI v naslednjem večletnem finančnem okviru in v prehodnem obdobju. Nasprotovanje temu zmanjšanju sredstev so izrazili tudi Parlament in več držav članic.

1. Kako Komisija ocenjuje trenutni učinek programa POSEI na gospodarstvo najbolj oddaljenih regij?

2. Ali je Komisija, glede na to, da gospodarstva najbolj oddaljenih regij še vedno pestijo vztrajne in znatne omejitve, pripravljen ohraniti oziroma povečati dodelitve za program POSEI za obdobje po letu 2020 tako v ureditvi prehoda kot v poznejši ureditvi, ki bo urejala obdobje do leta 2027? Ali Komisija preučuje možnost okrepitve in razširitve področja uporabe programa POSEI?

Vloženo: 06/03/2020

Rok za odgovor: 07/06/2020

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 25. september 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov