Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 59kWORD 11k
16 Απριλίου 2020
O-000031/2020
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000031/2020
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Sophia in 't Veld, Dacian Cioloş, Barry Andrews, Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Ilana Cicurel, Nicola Danti, Anna Júlia Donáth, Pascal Durand, Laurence Farreng, Claudia Gamon, Charles Goerens, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Fabienne Keller, Moritz Körner, Adrián Vázquez Lázara, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Stéphanie Yon-Courtin, Chrysoula Zacharopoulou, Monica Semedo
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
 Θέμα: Η χρήση εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών στην καταπολέμηση του κορονοϊού

Οι επιχειρήσεις, οι ερευνητές και οι αρχές των κρατών μελών έχουν ξεκινήσει να εργάζονται για την ανάπτυξη εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών στο πλαίσιο της απόκρισης ενάντια στην πανδημία. Οι εφαρμογές αυτές μπορούν να στέλνουν ειδοποιήσεις σε άτομα που έχουν βρεθεί πολύ κοντά σε κάποιον που έχει μολυνθεί από τον ιό, ώστε να μπορούν να επιλέξουν να θέσουν τον εαυτό τους σε καραντίνα. Μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση, κατά προτίμηση μια ενιαία ευρωπαϊκή εφαρμογή, έχει ουσιαστική σημασία για την εσωτερική αγορά και τον χώρο Σένγκεν. Παρόλο που θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει επιτυχία, μαζί με άλλα ειδικά μέτρα, θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει ένα πολύ παρεμβατικό μέσο, και ως εκ τούτου πρέπει να συνοδεύεται από επαρκείς διασφαλίσεις, τα κατάλληλα τεχνικά πρότυπα, και πρέπει να αποτελεί ένα αυστηρά προσωρινό μέτρο που θα χρησιμοποιείται μόνο για να ενημερώνονται οι πολίτες ότι βρέθηκαν πολύ κοντά σε άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό. Για την επιτυχία του συστήματος, πρέπει η εφαρμογή να χρησιμοποιηθεί από αρκετά άτομα και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν το σύστημα δεν εμπνέει εμπιστοσύνη.

1. Μπορεί το Συμβούλιο να εξηγήσει πώς μια εφαρμογή ιχνηλάτησης επαφών μπορεί να συμβάλει στην απόκριση για την αντιμετώπιση της πανδημίας και ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις για την επιτυχία της, για παράδειγμα όσον αφορά το ποσοστό χρήσης της; Πώς θα την χρησιμοποιήσουν οι ομάδες που κατά κανόνα δεν διαθέτουν smartphone, όπως οι ηλικιωμένοι;

2. Θεωρεί το Συμβούλιο ότι η χρήση των εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών θα πρέπει να είναι εθελοντική και ότι το σύστημα θα πρέπει να είναι προσωρινό; Μπορεί το Συμβούλιο να αναφέρει επί ποιας νομικής βάσης θα επιβαλλόταν η υποχρεωτική χρήση μιας εφαρμογής ιχνηλάτησης επαφών; Με ποιον τρόπο το Συμβούλιο θα διασφαλίσει ότι τα συστήματα εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών θα διαθέτουν το υψηλότερο επίπεδο προστασίας της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και ότι η χρήση τους θα διακοπεί όταν τελειώσει η κρίση;

3. Θα επιμείνει το Συμβούλιο στην αποκέντρωση ως κατευθυντήρια αρχή και θα συστήσει στα κράτη μέλη να επιλέξουν μια αποκεντρωμένη εφαρμογή, όπου τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται σε κεντρικές βάσεις δεδομένων, που τα καθιστούν πιο ευαίσθητα σε έναν πιθανό κίνδυνο κατάχρησης;

4. Θεωρεί το Συμβούλιο ότι η λειτουργία των εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών θα πρέπει να γίνεται με πλήρη διαφάνεια μέσω της χρήσης ανοικτής πηγής, ώστε οι πολίτες να μπορούν να επαληθεύουν το υποκείμενο πρωτόκολλο για την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικότητας, και να ελέγχουν τον κώδικα ώστε να διαπιστώνουν κατά πόσον η εφαρμογή λειτουργεί όπως έχει ανακοινωθεί;

5. Θεωρεί το Συμβούλιο ότι οι πάροχοι των εν λόγω εφαρμογών θα πρέπει να υπόκεινται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά στο δίκαιο της ΕΕ και να μην εκτίθενται δυνητικά σε κλήσεις από τρίτες χώρες για την ανταλλαγή δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο του συστήματος;

6. Συμφωνεί το Συμβούλιο ότι θα πρέπει να παρέχεται πλήρης διαφάνεια σε σχέση με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας επιλογής συγκεκριμένων μοντέλων/παρόχων, και ότι κάθε εμπορικό ενδιαφέρον πρέπει να δηλώνεται;

Κατάθεση: 16/04/2020

Λήξη προθεσμίας: 17/07/2020

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 10 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου