Parlamendi esitatud küsimused
PDF 47kWORD 11k
16. aprill 2020
O-000031/2020
Suuliselt vastatav küsimus  O-000031/2020
nõukogule
Kodukorra artikkel 136
Sophia in 't Veld, Dacian Cioloş, Barry Andrews, Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Ilana Cicurel, Nicola Danti, Anna Júlia Donáth, Pascal Durand, Laurence Farreng, Claudia Gamon, Charles Goerens, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Fabienne Keller, Moritz Körner, Adrián Vázquez Lázara, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Stéphanie Yon-Courtin, Chrysoula Zacharopoulou, Monica Semedo
fraktsiooni Renew nimel
 Teema: Kontakti tuvastamise rakenduste kasutamine võitluses koroonaviiruse vastu

Liikmesriikide äriühingud, teadlased ja ametiasutused töötavad pandeemiavastase tegevuse käigus välja kontakti tuvastamise rakendusi. Nende rakenduste abil saab saata hoiatusi inimestele, kes on olnud nakatunud isiku vahetus läheduses, et nad saaksid teha enesekarantiini kehtestamise otsuse. Euroopa kooskõlastatud lähenemisviis, eelistatavalt ühtne Euroopa rakendus, on siseturul ja Schengeni alal väga oluline. Kuigi selline rakendus võib osutuda edukaks, võib see koos muude erimeetmetega olla ka väga sekkuv abivahend ja seetõttu peavad selle kasutuselevõtmisega kaasnema asjakohased ettevaatusabinõud ja õiged tehnilised standardid ning see peab olema rangelt ajutine meede, mida kasutatakse üksnes selleks, et teavitada inimesi sellest, et nad on olnud nakatunud inimeste vahetus läheduses. Süsteemi edukaks toimimiseks on oluline selle piisav kasutuselevõtt ja seda ei ole võimalik saavutada, kui süsteem ei ole usaldusväärne.

1. Kas nõukogu võiks selgitada, kuidas saab kontakti tuvastamise rakendus pandeemia vastu võitlemisele kaasa aidata ja millised oleksid selle edukuse eeltingimused, näiteks seoses kasutuselevõtuga? Kuidas jõuda rühmadeni, kellel reeglina nutitelefoni ei ole, näiteks eakate inimesteni?

2. Kas nõukogu leiab, et kontakti tuvastamise rakenduste kasutamine peaks olema vabatahtlik ja kas see peaks olema ajutine projekt? Kas nõukogu võiks tuua välja õigusliku aluse, mida saaks kohaldada kontakti tuvastamise rakenduse kasutamise kohustuslikuks muutmiseks? Kuidas kavatseb nõukogu tagada selle, et kontakti tuvastamise rakenduste küberturvalisuse kaitse oleks kõrgeimal tasemel ja et kriisi lõppedes nendest rakendustest loobutaks?

3. Kas nõukogu kavatseb jääda detsentraliseerimise juhtpõhimõtte juurde kindaks ja kas ta soovitab liikmesriikidel valida detsentraliseeritud rakenduse, mille puhul andmeid ei säilitata kesksetes andmebaasides, millega võib kaasneda kuritarvitamise oht?

4. Kas nõukogu leiab, et kontakti tuvastamise rakenduste toimimine tuleks teha täielikult läbipaistvaks, kasutades avatud lähtekoodi, et inimesed saaksid kontrollida nii alusprotokolli turvalisust ja privaatsust kui ka koodi ennast, et näha, kas rakendus toimib nii, nagu väidetakse?

5. Kas nõukogu leiab, et selliste rakenduste pakkujaid peaksid olema ainuüksi liidu õigusega reguleeritud, nii et kolmandad riigid ei saaks esitada neile nõuet jagada selle projekti käigus kogutud teavet?

6. Kas nõukogu on nõus, et otsustusprotsess, sealhulgas konkreetsete mudelite/teenuseosutajate valimine, peaks olema täielikult läbipaistev ja et ärihuvid tuleb deklareerida?

Esitatud: 16/04/2020

Tähtaeg: 17/07/2020

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 10. november 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika