Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 49kWORD 11k
16. huhtikuuta 2020
O-000031/2020/rev.2
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 136 artikla
Sophia in 't Veld, Dacian Cioloş, Barry Andrews, Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Ilana Cicurel, Nicola Danti, Anna Júlia Donáth, Pascal Durand, Laurence Farreng, Claudia Gamon, Charles Goerens, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Valerie Hayer, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Fabienne Keller, Moritz Körner, Adrián Vázquez Lázara, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Stéphanie Yon-Courtin, Chrysoula Zacharopoulou, Monica Semedo
Renew-ryhmän puolesta
 Aihe: Kontaktien kartoitukseen tarkoitettujen sovellusten käyttäminen koronavirustaudin torjunnassa

Yritykset, tutkijat ja viranomaiset jäsenvaltioissa ovat ryhtyneet kehittämään kontaktien kartoitukseen tarkoitettuja sovelluksia yhtenä toimena pandemian torjumiseksi. Nämä sovellukset voivat lähettää varoituksia henkilöille, jotka ovat olleet tartunnan saaneen henkilön välittömässä läheisyydessä, jotta he voivat päättää jäädä vapaaehtoiseen karanteeniin. Koordinoitu eurooppalainen toimintamalli, mieluiten yksi yhteinen eurooppalainen sovellus, on olennaisen tärkeä sisämarkkinoilla ja Schengen-alueella. Vaikka tämä väline saattaakin olla menestyksekäs, se voi yhdessä muiden erityistoimenpiteiden kanssa olla myös keino puuttua merkittävästi yksityisyyteen, joten siihen on liitettävä asianmukaiset suojatoimet ja oikeat tekniset standardit, ja sen on oltava pelkästään väliaikainen toimenpide, jota käytetään ainoastaan tiedottamaan ihmisille, että he ovat olleet tartunnan saaneiden ihmisten välittömässä läheisyydessä. Järjestelmän menestyksen kannalta on ratkaisevan tärkeää, että se otetaan riittävässä määrin käyttöön, eikä tämä ole mahdollista, jollei järjestelmään luoteta.

1. Voiko neuvosto kertoa, miten kontaktien kartoitukseen tarkoitettu sovellus voi edistää pandemian torjuntaa ja mitkä olisivat sen menestyksen ennakkoedellytyksiä esimerkiksi sen käyttöönoton suhteen? Miten tavoitetaan ryhmät, joilla ei yleensä ole älypuhelimia, kuten vanhukset?

2. Katsooko neuvosto, että kontaktien kartoitukseen tarkoitettujen sovellusten käytön olisi oltava vapaaehtoista ja että järjestelmän olisi oltava väliaikainen? Voiko neuvosto ilmoittaa, minkä oikeusperustan nojalla kontaktien kartoitukseen tarkoitetun sovelluksen käyttö voitaisiin määrätä pakolliseksi? Miten neuvosto aikoo varmistaa, että kontaktien kartoitukseen tarkoitettuja sovelluksia koskevilla järjestelmillä on mahdollisimman korkeatasoinen kyberturvallisuussuoja ja että ne lakkautetaan kriisin päätyttyä?

3. Aikooko neuvosto pitää ohjaavana periaatteena hajauttamista ja aikooko se suositella, että jäsenvaltiot valitsevat hajautetun sovelluksen, jossa tietoja ei tallenneta keskitettyihin tietokantoihin, joissa ne ovat alttiita mahdolliselle väärinkäytön riskille?

4. Katsooko neuvosto, että kontaktien kartoitukseen tarkoitettujen sovellusten toiminnasta olisi tehtävä täysin läpinäkyvää avoimen lähdekoodin käytön avulla, jotta ihmiset voivat tarkastaa sekä käytetyn perusprotokollan turvallisuuden ja yksityisyyden näkökulmasta että koodin nähdäkseen, toimiiko sovellus siten kuin on ilmoitettu?

5. Katsooko neuvosto, että näiden sovellusten tarjoajiin olisi sovellettava täysimääräisesti ja yksinomaan EU:n lainsäädäntöä ja ettei niitä saisi asettaa mahdollisesti alttiiksi kolmansien maiden haasteille, joissa vaaditaan järjestelmässä kerättyjen tietojen jakamista?

6. Onko neuvosto samaa mieltä siitä, että päätöksentekoprosessin, myös yksittäisten mallien/tarjoajien valintaprosessin, olisi oltava täysin avoin ja että kaikista kaupallisista eduista on ilmoitettava?

Jätetty: 16/04/2020

Määräaika: 17/07/2020

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö