Deputātu jautājumi
PDF 51kWORD 11k
2020. gada 16. aprīlis
O-000031/2020
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  O-000031/2020
Padomei
Reglamenta 136. pants
Sophia in 't Veld, Dacian Cioloş, Barry Andrews, Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Ilana Cicurel, Nicola Danti, Anna Júlia Donáth, Pascal Durand, Laurence Farreng, Claudia Gamon, Charles Goerens, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Fabienne Keller, Moritz Körner, Adrián Vázquez Lázara, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Stéphanie Yon-Courtin, Chrysoula Zacharopoulou, Monica Semedo
Renew grupas vārdā
 Temats: Kontaktu izsekošanas lietotņu izmantošana cīņā pret koronavīrusu

Dalībvalstu uzņēmumi, pētnieki un iestādes strādā pie kontaktu izsekošanas lietotņu izstrādes reaģēšanai uz pandēmiju. Šādas lietotnes var nosūtīt brīdinājumus cilvēkiem, kuri ir bijuši inficētās personas tiešā tuvumā, lai viņi varētu izlemt par labu paškarantīnai. Saskaņota Eiropas pieeja, vēlams, vienotas Eiropas lietotnes veidā, ir būtiska iekšējam tirgum un Šengenas zonai. Lai gan, iespējams, veiksmīgs, šis instruments kopā ar citiem īpašiem pasākumiem varētu būt arī ļoti aizskarošs, tāpēc tas jāpapildina ar atbilstošiem aizsardzības pasākumiem un pareiziem tehniskajiem standartiem un tā lietošanai jābūt tikai pagaidu pasākumam, ko izmanto, lai informētu cilvēkus par to, ka viņi ir bijuši inficēto personu tiešā tuvumā. Lai sistēma varētu sekmīgi darboties, svarīgi ir, ka tās pārklājums ir pietiekami liels, un to nevarēs panākt, ja lietotnei neuzticēsies.

1. Vai Padome var paskaidrot, kā kontaktu izsekošanas lietotne var palīdzēt reaģēt uz pandēmiju un kādi būtu tās panākumu priekšnosacījumi, piemēram, tās pārklājuma ziņā? Kā tiks sasniegtas sabiedrības grupas, kurām parasti nav viedtālruņu, piemēram, veci cilvēki?

2. Vai Padome uzskata, ka kontaktu izsekošanas lietotņu izmantošanai vajadzētu būt brīvprātīgai un ka šādai shēmai vajadzētu būt pagaidu rakstura? Vai Padome var norādīt, kāds būtu pieejamais juridiskais pamats, lai noteiktu obligātu kontaktu izsekošanas lietotnes izmantošanu? Kā Padome nodrošinās, ka kontaktu izsekošanas lietotņu shēmām ir visaugstākais kiberdrošības aizsardzības līmenis un ka to darbība tiks pārtraukta, tiklīdz krīze būs beigusies?

3. Vai Padome pieturēsies pie decentralizācijas pamatprincipa un ieteiks dalībvalstīm izvēlēties decentralizētu lietotni, kuras dati netiek glabāti centralizētās datubāzēs un tādēļ ir pakļauti iespējamam ļaunprātīgas izmantošanas riskam?

4. Vai Padome uzskata, ka kontaktu izsekošanas lietotņu darbībai vajadzētu būt pilnībā pārredzamai, izmantojot atvērto pirmkodu, lai cilvēki varētu pārbaudīt to pamatā esošo protokolu par drošību un privātumu, kā arī kodu, lai pārliecinātos, vai lietotne pienācīgi darbojas?

5. Vai Padome uzskata, ka šo lietotņu nodrošinātājiem būtu pilnībā un ekskluzīvi jāpiemēro ES tiesību akti un ka tiem nevajadzētu būt potenciāli pakļautiem trešo valstu pavēstēm par sistēmā savākto datu kopīgošanu?

6. Vai Padome piekrīt, ka būtu jānodrošina pilnīga pārredzamība attiecībā uz lēmumu pieņemšanas procesu, tostarp konkrētu modeļu/pakalpojumu sniedzēju atlasi, un ka ir jāziņo par jebkādām komercinteresēm?

Iesniegšanas datums: 16/04/2020

Termiņš: 17/07/2020

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 10. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika