Parlamenti kérdések
PDF 51kWORD 11k
2020. április 16.
O-000032/2020/rev.2
Szóbeli választ igénylő kérdés
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Sophia in 't Veld, Dacian Cioloş, Barry Andrews, Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Ilana Cicurel, Nicola Danti, Anna Júlia Donáth, Pascal Durand, Laurence Farreng, Claudia Gamon, Charles Goerens, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Valerie Hayer, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Fabienne Keller, Moritz Körner, Adrián Vázquez Lázara, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Stéphanie Yon-Courtin, Chrysoula Zacharopoulou, Monica Semedo
a Renew képviselőcsoport nevében
 Tárgy: A kontaktfelkutató alkalmazások bevetése a koronavírus elleni küzdelemben

A vállalkozások, a kutatók és a tagállamok hatóságai a világjárványra adott válasz részeként kontaktfelkutató alkalmazások kifejlesztésén dolgoznak. Ezek az alkalmazások riasztásokat küldhetnek egy fertőzött személy közvetlen közelében tartózkodó személyeknek, hogy azok maguk dönthessenek az önkéntes karanténba vonulásukról. A belső piacon és a schengeni térségben alapvető fontosságú az összehangolt európai megközelítés, lehetőleg egy egységes európai alkalmazás formájában. Bár ez az alkalmazás esetleges sikere esetén is – más konkrét intézkedésekkel együtt – igencsak intruzívnak tekinthető, ezért megfelelő biztosítékokkal és műszaki szabványokkal kell rendelkeznie, és szigorúan átmeneti, kizárólag arra szolgáló intézkedésnek kell lennie, hogy tájékoztassa az embereket, ha fertőzött személyek közvetlen közelében voltak. A rendszer sikeréhez elengedhetetlen annak kellő mértékű elterjedtsége, amire csak akkor kerülhet sor, ha a rendszer megbízható.

1. Kifejtené a Bizottság, hogy hogyan járulhat hozzá a világjárványra való reagáláshoz egy kontaktfelkutató alkalmazás, és milyen előfeltételei lennének a sikeres alkalmazásnak például annak elterjedtsége tekintetében? Hogyan lehet elérni azokat a csoportokat – például az idősebb korosztályt –, amelyek általában nem rendelkeznek okostelefonnal?

2. Úgy véli-e a Bizottság, hogy a kontaktfelkutató alkalmazások használatának önkéntesnek, és a rendszernek ideiglenesnek kell-e lennie? Meg tudja -e nevezni a Bizottság, hogy milyen jogalap áll rendelkezésre a kontaktfelkutató alkalmazás kötelező használatának előírásához? Hogyan fogja a Bizottság biztosítani, hogy a kontaktfelkutató alkalmazások a legmagasabb szintű kiberbiztonsági védelmet élvezzék, és azokat a válság után beszüntessék?

3. Kitart-e a Bizottság a decentralizáció mint vezérelv mellett, és javasolni fogja-e a tagállamoknak, hogy az alkalmazás decentralizálása mellett döntsenek, és az adatokat nem központi adatbázisokban tárolják, ami potenciálisan visszaélés veszélyének teszi ki őket?

4. Úgy véli-e a Bizottság, hogy nyílt forrás használatával teljes mértékben átláthatóvá kell tenni a kontaktfelkutató alkalmazások működését annak érdekében, hogy az emberek ellenőrizhessék az alapul szolgáló protokollt a biztonság és a magánélet védelme szempontjából, illetve a kódot az alkalmazás előírtaknak megfelelő működése tekintetében?

5. Úgy véli-e a Bizottság, hogy ezen alkalmazások szolgáltatóit teljes mértékben és kizárólagosan az uniós jognak kell szabályoznia, és nem tehetők ki potenciálisan harmadik országokból érkező, a rendszer keretében gyűjtött adatok megosztására vonatkozó felszólításoknak?

6. Egyetért-e a Bizottság azzal, hogy a döntéshozatali folyamat tekintetében – beleértve az egyes modellek/szolgáltatók kiválasztási folyamatát is – teljes átláthatóságot kell biztosítani, és hogy minden kereskedelmi érdeket be kell jelenteni?

Előterjesztve: 16/04/2020

Határidő: 17/07/2020

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat