Parlementaire vragen
PDF 50kWORD 11k
16 april 2020
O-000032/2020/rev.2
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Sophia in 't Veld, Dacian Cioloş, Barry Andrews, Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Ilana Cicurel, Nicola Danti, Anna Júlia Donáth, Pascal Durand, Laurence Farreng, Claudia Gamon, Charles Goerens, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Valerie Hayer, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Fabienne Keller, Moritz Körner, Adrián Vázquez Lázara, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Stéphanie Yon-Courtin, Chrysoula Zacharopoulou, Monica Semedo
namens de Renew-Fractie
 Betreft: Het gebruik van apps voor het traceren van contacten in het kader van de strijd tegen het coronavirus

In het kader van de strijd tegen het coronavirus werken bedrijven, onderzoekers en de autoriteiten in de lidstaten al enige tijd aan de ontwikkeling van apps voor het traceren van contacten. Deze apps kunnen een waarschuwing sturen naar mensen die dicht in de buurt van een besmet persoon zijn geweest, zodat zij kunnen besluiten in zelfquarantaine te gaan. Een gecoördineerde Europese benadering, en het liefst één enkele Europese app, is essentieel in de internationale markt en de Schengenzone. Hoewel deze app (in combinatie met andere maatregelen) doeltreffend zou kunnen zijn, is het tegelijkertijd een zeer ‘invasief’ instrument en er moet derhalve gezorgd worden voor passende waarborgen en de juiste technische normen. Daarnaast moet deze app een strikt tijdelijk karakter hebben en alleen worden gebruikt om mensen te waarschuwen dat zij dicht in de buurt zijn geweest van een besmet persoon. Een voldoende grote acceptatie van de app is cruciaal voor het succes van het systeem, maar dit is niet haalbaar indien het systeem niet wordt vertrouwd.

1. Kan de Commissie uitleggen hoe een contact-app kan bijdragen aan de respons op de pandemie en wat de voorwaarden voor het succes ervan zouden zijn, bijvoorbeeld wat de acceptatie ervan betreft? Hoe kunnen ook groepen die in de regel niet over een smartphone beschikken, zoals ouderen, worden bereikt?

2. Is de Commissie van mening dat het gebruik van contact-apps vrijwillig moet zijn en een tijdelijk karakter moet hebben? Kan de Commissie aangeven wat de rechtsgrond voor het verplichte gebruik van een contact-app zou zijn? Hoe gaat de Commissie ervoor zorgen dat contact-apps het hoogste niveau van cybersecuritybescherming genieten en dat het gebruik ervan wordt beëindigd zodra de crisis voorbij is?

3. Gaat de Commissie decentralisatie als leidend beginsel hanteren en de lidstaten aanbevelen voor een gedecentraliseerd gebruik te kiezen, waarbij gegevens niet in centrale gegevensbanken worden opgeslagen (hetgeen een potentieel risico van misbruik inhoudt)?

4. Vindt de Commissie dat de werking van apps voor het traceren van contacten volledig transparant moet worden gemaakt middels het gebruik van ‘open source’ zodat mensen zowel kennis kunnen nemen van het onderliggende protocol inzake beveiliging en privacy, als de code kunnen raadplegen om vast te stellen of de app werkt zoals aangegeven?

5. Vindt de Commissie dat de aanbieders van deze apps volledig en uitsluitend onder de EU-wetgeving moeten vallen en dat het risico moet worden uitgesloten dat rechtbanken in derde landen hen opdragen de gegevens die met de apps worden verzameld, te delen?

6. Deelt de Commissie de opvatting dat voor een volledig transparant besluitvormingsproces moet worden gezorgd (met inbegrip van het proces voor de selectie van specifieke modellen en aanbieders) en dat duidelijkheid moet bestaan omtrent alle commerciële belangen?

Ingediend: 16/04/2020

Vervalt: 17/07/2020

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 20 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid