Interpelacje
PDF 52kWORD 11k
16 kwietnia 2020
O-000032/2020/rev.2
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Sophia in 't Veld, Dacian Cioloş, Barry Andrews, Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Ilana Cicurel, Nicola Danti, Anna Júlia Donáth, Pascal Durand, Laurence Farreng, Claudia Gamon, Charles Goerens, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Valerie Hayer, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Fabienne Keller, Moritz Körner, Adrián Vázquez Lázara, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Stéphanie Yon-Courtin, Chrysoula Zacharopoulou, Monica Semedo
w imieniu grupy Renew
 Przedmiot: Wykorzystywanie aplikacji do śledzenia kontaktów w walce z koronawirusem

Przedsiębiorstwa, badacze i władze w państwach członkowskich dążą do opracowania aplikacji służących do śledzenia kontaktów, co ma stanowić jedno z działań przeciwko pandemii. Aplikacje te mogą przesyłać ostrzeżenia osobom, które znajdowały się w pobliżu osoby zakażonej, aby możliwe było podjęcie decyzji o dobrowolnej kwarantannie. Skoordynowane podejście europejskie, najlepiej w postaci jednolitej europejskiej aplikacji, ma zasadnicze znaczenie na rynku wewnętrznym i w strefie Schengen. Choć aplikacja może być potencjalnie użyteczna, to jednak w połączeniu z innymi szczególnymi środkami może również okazać się narzędziem bardzo inwazyjnym, w związku z czym muszą jej towarzyszyć odpowiednie zabezpieczenia i odpowiednie normy techniczne, a także musi ona mieć charakter ściśle tymczasowy i być stosowana wyłącznie w celu informowania obywateli o tym, że znajdowali się w bliskiej odległości od osób zakażonych. Wystarczająco duży stopień upowszechnienia jest kluczowy dla powodzenia takiego systemu, a nie można go osiągnąć, jeśli system ten nie zyska zaufania.

1. Czy Komisja może wyjaśnić, w jaki sposób aplikacja może przyczynić się do walki z pandemią i jakie warunki wstępne należy spełnić, np. jeśli chodzi o jej upowszechnienie? W jaki sposób można będzie dotrzeć do grup, które co do zasady nie mają smartfonów, takich jak osoby starsze?

2. Czy Komisja uważa, że korzystanie z aplikacji służących do śledzenia kontaktów powinno być dobrowolne i że system ten powinien mieć charakter tymczasowy? Czy Komisja może wskazać, na jakiej podstawie prawnej można byłoby wprowadzić obowiązek korzystania z aplikacji do śledzenia kontaktów? W jaki sposób Komisja zadba o to, by systemy posługujące się aplikacją do śledzenia kontaktów korzystały z najwyższego poziomu ochrony cyberbezpieczeństwa i by zaprzestano ich stosowania po zakończeniu kryzysu?

3. Czy Komisja będzie trwać przy decentralizacji jako naczelnej zasadzie i zaleci państwom członkowskim wybór zdecentralizowanej aplikacji, w którym to przypadku dane nie będą przechowywane w scentralizowanych bazach danych, co sprawi, że będą one narażone na potencjalne ryzyko nadużyć?

4. Czy Komisja podziela pogląd, że funkcjonowanie aplikacji do śledzenia kontaktów powinno być w pełni przejrzyste dzięki wykorzystaniu otwartego oprogramowania, tak aby obywatele mogli sprawdzić zarówno protokół dotyczący bezpieczeństwa i prywatności, jak i kod celem weryfikacji, czy aplikacja działa zgodnie z założeniami?

5. Czy Komisja uważa, że dostawcy tych aplikacji powinni być w pełni i wyłącznie objęci prawem UE i nie mogą być narażeni na wezwania ze strony państw trzecich do udostępniania danych zgromadzonych w systemie?

6. Czy Komisja zgadza się, że należy zapewnić pełną przejrzystość procesu decyzyjnego, w tym procedur wyboru konkretnych modeli/dostawców, oraz że należy zadeklarować każdy interes handlowy?

Przedłożone: 16/04/2020

Termin ważności: 17/07/2020

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności