Parlamentarna vprašanja
PDF 49kWORD 11k
16. april 2020
O-000032/2020/rev.2
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Sophia in 't Veld, Dacian Cioloş, Barry Andrews, Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Ilana Cicurel, Nicola Danti, Anna Júlia Donáth, Pascal Durand, Laurence Farreng, Claudia Gamon, Charles Goerens, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Valerie Hayer, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Fabienne Keller, Moritz Körner, Adrián Vázquez Lázara, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Stéphanie Yon-Courtin, Chrysoula Zacharopoulou, Monica Semedo
v imenu skupine Renew
 Zadeva: Uporaba aplikacij za sledenje stikov v boju proti koronavirusu

Organi držav članic, podjetja in raziskovalci si v odziv na pandemijo prizadevajo razviti aplikacije za sledenje stikov. Te aplikacije lahko pošiljajo opozorila osebam, ki so bile v bližini okužene osebe, tako da se lahko odločijo za samoizolacijo. Usklajen evropski pristop, po možnosti z enotno evropsko aplikacijo, je bistvenega pomena za notranji trg in schengensko območje. Čeprav bi to orodje lahko bilo uspešno, bi skupaj z drugimi posebnimi ukrepi utegnilo biti tudi zelo vsiljivo, zato bi ga morali spremljati ustrezni zaščitni ukrepi in tehnični standardi. Prav tako bi ta ukrep moral biti začasen, uporabljati pa bi se smel le za obveščanje ljudi, da so bili v bližini okuženih. Da bi bil sistem uspešen, je bistveno, da ga uporablja čim več ljudi, tega pa ne bo mogoče doseči, če vanj ne bodo zaupali.

1. Ali lahko Komisija pojasni, kako bi lahko aplikacija za sledenje stikov prispevala k odzivu na pandemijo in kakšni so pogoji za njen uspeh, na primer z vidika razširjenosti uporabe? Kako bo mogoče doseči skupine, ki povečini nimajo pametnih telefonov, kot so starejši?

2. Ali Komisija meni, da bi se morale aplikacije za sledenje stikov uporabljati prostovoljno in zgolj začasno? Ali lahko Komisija navede, kakšna je pravna podlaga za naložitev obvezne uporabe aplikacije za sledenje stikov? Kako bo Komisija zagotovila, da bo pri aplikacijah za sledenje stikov zagotovljena najvišja možna raven kibernetske varnosti in da bodo po koncu krize prenehale delovati?

3. Ali se bo Komisija držala vodilnega načela decentralizacije in bo državam članicam priporočila, naj se odločijo za decentralizirano aplikacijo, pri kateri se podatki ne bodo hranili v centraliziranih podatkovnih zbirkah, saj bi bili tako izpostavljeni tveganju zlorabe?

4. Ali Komisija meni, bi bilo treba zagotoviti popolno preglednost delovanja aplikacij za sledenje stikov na podlagi odprtokodne rešitve, da bi lahko uporabniki preverili osnovni protokol za varnost in zasebnost ter izvorno kodo in tako sami ugotovili, ali aplikacija deluje tako, kot bi morala?

5. Ali Komisija meni, da bi se za ponudnike teh aplikacij moralo v celoti in izključno uporabljati pravo EU in da bi bilo treba zagotoviti, da jih tretje države ne bi mogle sodno pozvati k izmenjavi podatkov, zbranih v sistemu?

6. Ali se Komisija strinja, da je treba zagotoviti popolno preglednost v zvezi s postopkom odločanja, vključno s postopkom izbire posameznih modelov/ponudnikov, in da je treba razkriti vse poslovne interese?

Vloženo: 16/04/2020

Rok za odgovor: 17/07/2020

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov