Parlamentsfrågor
PDF 49kWORD 11k
16 april 2020
O-000032/2020/rev.2
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Sophia in 't Veld, Dacian Cioloş, Barry Andrews, Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Ilana Cicurel, Nicola Danti, Anna Júlia Donáth, Pascal Durand, Laurence Farreng, Claudia Gamon, Charles Goerens, Sandro Gozi, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Valerie Hayer, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Fabienne Keller, Moritz Körner, Adrián Vázquez Lázara, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Stéphanie Yon-Courtin, Chrysoula Zacharopoulou, Monica Semedo
för Renew-gruppen
 Angående: Användning av kontaktspårningsappar för att bekämpa coronaviruset

Företag, forskare och myndigheter i medlemsstaterna har arbetat för att utveckla kontaktspårningsappar som en del av åtgärderna mot pandemin. Dessa appar kan skicka varningar till personer som har varit i närheten av en smittad person, så att de kan besluta sig för självkarantän. En samordnad europeisk strategi, helst en gemensam europeisk app, är avgörande för den inre marknaden och Schengenområdet. Även om en sådan strategi kan vara framgångsrik, kan den tillsammans med andra specifika åtgärder också vara ett mycket inkräktande verktyg. Därför måste den åtföljas av lämpliga skyddsåtgärder, korrekta tekniska standarder och vara en strikt tillfällig åtgärd som endast används för att informera människor om att de har befunnit sig i närheten av smittade personer. En tillräckligt stor upptagning är avgörande för att systemet ska lyckas och kan inte uppnås om systemet inte betraktas som tillförlitligt.

1. Kan kommissionen förklara hur en kontaktapp kan bidra till insatserna mot pandemin och vilka förutsättningar som krävs för att den ska bli framgångsrik, exempelvis när det gäller upptagning? Hur kommer man att nå ut till grupper som i allmänhet inte har smarta telefoner, till exempel äldre människor?

2. Anser kommissionen att användningen av kontaktappar bör vara frivillig och att ordningen bör vara tillfällig? Kan kommissionen tala om vilken rättslig grund det finns för att föreskriva obligatorisk användning av en kontaktapp? Hur ämnar kommissionen säkerställa att ordningar med kontaktappar omfattas av högsta möjliga nivå av it-skydd och att de upphävs så snart krisen är över?

3. Kommer kommissionen att hålla fast vid decentralisering som en vägledande princip, och kommer den att rekommendera att medlemsstaterna ska välja en decentraliserad applikation, där uppgifterna inte lagras i centraliserade databaser och därmed löper en eventuell risk för missbruk?

4. Anser kommissionen att kontaktspårningsapparnas funktionssätt bör göras fullständigt insynsvänligt genom användning av öppen källkod, så att människor kan kontrollera både det underliggande protokollet för säkerhet och integritetsskydd och kontrollera koden för att se om applikationen fungerar på det sätt som hävdats?

5. Anser kommissionen att leverantörerna av dessa appar helt och uteslutande bör omfattas av EU-lagstiftningen och inte kan bli föremål för eventuella förelägganden från tredjeländer om att dela uppgifter som samlats in inom ramen för denna ordning?

6. Instämmer kommissionen i att fullständig insyn bör beviljas i beslutsprocessen, inklusive förfarandet för val av särskilda modeller respektive leverantörer, och att eventuella kommersiella intressen bör uppges?

Ingiven: 16/04/2020

Sista svarsdag: 17/07/2020

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy