Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 41kWORD 10k
27. huhtikuuta 2020
O-000033/2020
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 136 artikla
Marco Campomenosi
ID-ryhmän puolesta
 Aihe: Maailman terveysjärjestön (WHO) toiminta covid-19-epidemian aikana

WHO:n toimista covid-19-epidemian aikana kiistellään yhä enenevässä määrin: aliarviointi alussa (esim. tarttuvuus), toimien ajoitus (esim. kansainvälisen hätätilan - maailmanlaajuinen terveysuhka - ja myöhemmin pandemian julistaminen), ristiriitaiset ohjeet (esim. henkilönsuojainten käyttö) ja mukautuminen Kiinan hallituksen toimiin, vaikka kyseinen maa on vastuussa tartunnan levittämisestä ja vaikka maa on yrittänyt tökerösti syyttää asiasta muita, nimenomaan erästä EU:n jäsenvaltiota eli Italiaa.

WHO:ta arvostellaan erityisesti siitä, että se ei ole tarkastanut huolellisesti Kiinan toimittamia tietoja tartunnan alkuperästä ja leviämisestä, mikä on osaltaan vaikuttanut maailmanlaajuisten torjuntatoimien viivästymiseen. Lisäksi on huomattava, että Taiwan, lukuun ottamatta lyhyttä ajanjaksoa 2009-2016, on jätetty WHO:n työn ja tiedonkulun ulkopuolelle. Tällaista eristäytyneisyyttä on vaikea hallita pandemian aikana.

Tosiasiassa WHO:n kriisi, joka liittyy sen tehokkuuteen, avoimuuteen ja uskottavuuteen, on kestänyt jo vuosia. Vuonna 2010 se myönsi puutteensa H1N1-influenssan hoidossa sekä liiallisen pelonlietsonnan, joka johti suureen määrään käyttämättömiä rokotteita ja herätti epäilyn sen tiiviistä yhteyksistä joihinkin suuriin lääkeyhtiöihin. Vuonna 2015 se myönsi vuotta aiemmin syyllistyneensä viiveisiin ebolaepidemian hallinnoinnissa Guineassa, Liberiassa ja Sierra Leonessa.

Lisäksi on epäilyjä siitä, onko WHO:n nykyinen johtaja, Tedros Adhanom Gebreyesus, tehtäviensä tasalla. Etiopian terveysministerinä (2005-2012) häntä arvosteltiin toimikauden aikana puhjenneiden kolmen koleraepidemian hallinnoinnista. Lisäksi hänen hallitusaikanaan (2005-2016) syntyneet tiiviit poliittiset ja taloudelliset suhteet Kiinaan ovat varjostaneet hänen toimintansa puolueettomuutta.

1. Mihin toimiin neuvosto aikoo jäsenvaltioiden hallitusten nimissä mahdollisesti ryhtyä WHO:n yhteydessä korjatakseen järjestön puutteellisesta toiminnasta jäsenvaltioille aiheutuneet vahingot?

2. Katsooko neuvosto, että olisi perusteltua jäsenvaltioiden hallitusten nimissä vaatia Tedros Adhanom Gebreyesusin välitöntä eroa?

Jätetty: 27/04/2020

Määräaika: 28/07/2020

Kysymyksen alkukieli: IT
Päivitetty viimeksi: 29. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö