Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 40kWORD 10k
27 Aibreán 2020
O-000034/2020
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 136
Marco Campomenosi
thar ceann Ghrúpa ID
 Ábhar: Iompar na hEagraíochta Domhanda Sláinte (EDS) le linn ráig COVID-19

Níos mó agus níos mó, údar mór conspóide is ea iompar EDS le linn ráig COVID-19 ar na cúiseanna seo a leanas: a gannmheastachán tosaigh (e.g. ar thógálacht na haicíde); a bearta meargánta (e.g. éigeandáil sláinte poiblí arb ábhar imní ar leibhéal idirnáisiúnta í - PHEIC - agus, ina dhiaidh sin, paindéim, a fhógairt); a treoirlínte frithráiteacha (e.g. maidir le trealamh cosanta pearsanta - TCP - a úsáid); caoinfhulaingt ar leith i leith iompar Rialtas na Síne, tar éis go raibh sé freagrach as an ionfhabhtú a leathadh, agus d’ainneoin go ndearna sé iarracht chiotach ar an bhfreagracht sin a chur ar thíortha eile, go háirithe ar Bhallstát de chuid an Aontais: an Iodáil.

Go háirithe, tá an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte á cáineadh toisc nár dheimnigh sí in am an fhaisnéis ón tSín maidir le tionscnamh agus leathadh an ionfhabhtaithe, rud a bhí ina shiocair le moilleanna domhanda ó thaobh bearta a ghlacadh chun é a chomhrac. Thairis sin, tugtar faoi deara go bhfuil an Téaváin, diomaite de shámhnas gearr ó 2009 go 2016, fós eisiata ó obair agus ó shreabhadh faisnéise EDS, agus gur deacair an t-eisiamh sin a bhainistiú le linn paindéime.

Go deimhin, ó thaobh éifeachtachta, trédhearcachta agus inchreidteachta de, síneann géarchéim EDS siar na blianta fada. In 2010, d’admhaigh sí go raibh locht air i ndáil le fliú H1N1 a bhainistiú, tráth a bhí scaoll ina shiocair le carnadh vacsaíní neamhúsáidte, a raibh amhras ann dá thoradh faoina naisc theimhneacha le roinnt cuideachtaí móra cógaisíochta. In 2015, d’admhaigh sí go ndearna sí moill náireach leis an ráig Ebola sa Ghuine, sa Libéir agus i Siarra Leon, a bhris amach an bhliain roimhe sin, a bhainistiú.

Ina theannta sin, tá amhras ann i dtaobh cé acu atá nó nach bhfuil Tedros Adhanom Gebreyesus, Ard-Stiúrthóir reatha na hEagraíochta Domhanda Sláinte, in ann don phost atá aige. Ina cháil mar Aire Sláinte ar an Aetóip, cáineadh é as an mbainistiú a rinne sé ar thrí ráig calair a bhris amach le linn a théarma oifige (2005-12). thairis sin, tá móramhras ann faoi neamhchlaontacht a chuid oibre mar gheall ar na naisc pholaitiúla agus eacnamaíocha fhabhracha a chothaigh sé leis an tSín agus é ina Aire Sláinte agus ina Aire Gnóthaí Eachtracha i rialtas na hAetóipe (2005-16).

1. Cad é barúil an Choimisiúin, ó thaobh éifeachtacht agus trédhearcacht na bainistíochta de, ar thionscadail agus tionscnaimh EDS lena ndéanann an tAontas ranníocaíocht agus, i gcás inarb iomchuí, lena rannchuidíonn sé go hoibríochtúil?

2. An bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún athmhéasúnú a dhéanamh ar iomchuibheas ranníocaíocht AE le EDS?

3. Cé na bearta atá beartaithe ag an gCoimisiún a ghlacadh i leith EDS, más gá, chun cúiteamh a dhéanamh leis an Aontas sa díobháil a rinneadh dó de dheasca easnaimh fhaillitheacha na heagraíochta sin?

Curtha síos: 27/04/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 28/07/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: IT
An nuashonrú is déanaí: 29 Aibreán 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais