Nós Imeachta : 2020/2644(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000035/2020

Téacsanna arna gcur síos :

O-000035/2020 (B9-0012/2020)

Díospóireachtaí :

PV 10/07/2020 - 11
CRE 10/07/2020 - 11

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 47kWORD 10k
8 Bealtaine 2020
O-000035/2020
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 136
Younous Omarjee
thar ceann an Choiste um Fhorbairt Réigiúnach
 Freagra sa suí iomlánach 
 Ábhar: Ról an bheartais chomhtháthaithe chun dul i ngleic le drochiarmhairtí socheacnamaíocha COVID-19

Tá freagairt ríthábhachtach tugtha ag an mbeartas comhtháthaithe cheana ar ráig COVID-19, trí ghníomhartha reachtacha a ghlacadh i Márta agus Aibreán lena slógadh EUR 37 billiún d’acmhainní de chuid Chiste SIE le haghaidh infheistíochtaí i gcórais sláinte phoiblí, agus FBManna, agus chun beart solúbthachta níos leithne a dhéanamh.

Ba cheart go mbunófar an plean téarnaimh nua ar dhlúthpháirtíocht, comhtháthú agus cóineasú, agus ag an am céanna is é an CAI nua an phríomhionstraim chun tacú leis:

1. Ó tharla go bhfuil féidearthacht níos mó ann nach nglacfaí na rialacháin nua i dtráth cuí roimh dheireadh na bliana, an bhfuil an Coimisiún chun forálacha idirthréimhseacha a chur ar aghaidh do Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (SEI) ar fad mar chuid de phlean teagmhais chun mórshuaitheadh a sheachaint an 1 Eanáir 2021? An smaoineoidh an Coimisiún ar thuilleadh solúbthachta agus simplithe mar chuid de na bearta idirthréimhseacha seo?

2. An féidir leis an gCoimisiún a ráthú nach ndéanfar feidhm nua a bhaint as na leithdháiltí beartais chomhtháthaithe do 2021-2027 le haghaidh infheistíochtaí díreacha a bhaineann le géarchéimeanna ach amháin má fhaigheann an leithdháileadh faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh Fáis agus Post acmhainní úra breise? An féidir leis an gCoimisiún an réasúnaíocht agus na meicníochtaí atá taobh thiar de thogra nua CAI a mhíniú?

3. Cén ról a bheadh ag an mbeartas comhtháthaithe sa phlean téarnaimh nua? An bhfuil an Coimisiún réidh le buiséad níos láidre don bheartas comhtháthaithe a chosaint, lena gcuirfear ar a chumas ról ábhartha agus comhleanúnach a bheith aige sa téarnamh iar-ghéarchéime gan an bonn a bhaint ó spriocanna ábhartha eile don bheartas comhtháthaithe sna blianta atá le teacht? An smaoineodh an Coimisiún ar chaiteachas a bhaineann leis an mbeartas comhtháthaithe don tréimhse 2021-2027 a eisiamh ón gComhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis? Laistigh den phlean téarnaimh, cé chomh fada is a mhairfeadh an tsolúbthacht agus an simpliú? Cén chaoi a bhfuil sé beartaithe ag an gCoimisiún díriú ar na réigiúin, na grúpaí agus na hearnálacha sin is mó atá i ngátar, ionas nach bhfágfar na réigiúin oileánacha agus na réigiúin is forimeallaí ar lár, mar shampla?

4. An smaoineoidh an Coimisiún ar bhearta breise a ndéanfar a ghníomhachtú i gcásanna force majeure , amhail an fhéidearthacht ‘Cúlchiste Éigeandála Comhtháthaithe’ a bhunú faoi Chistí SIE chun cumas freagartha géarchéime an bheartais a neartú gan bac a chur ar infheistíochtaí atá beartaithe? An ndéanfaí anailís ar an bhféidearthacht réamh-mhaoiniú bliantúil nár úsáideadh agus sciar céatadáin de na saoraí bliantúla in ionstraim den chineál sin a chomhtháthú, agus na méideanna á gcur in áirithe go sonrach do na Ballstáit tionscnaimh bunaithe ar an réamh-mhaoiniú agus na saoraí carntha faoi seach?

Curtha síos: 08/05/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 09/08/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 11 Bealtaine 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais