Procedure : 2020/2644(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000035/2020

Ingediende teksten :

O-000035/2020 (B9-0012/2020)

Debatten :

PV 10/07/2020 - 11
CRE 10/07/2020 - 11

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 43kWORD 10k
8 mei 2020
O-000035/2020
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Younous Omarjee
namens de Commissie regionale ontwikkeling
 Antwoord plenaire 
 Betreft: De rol van het cohesiebeleid bij de aanpak van de sociaal-economische gevolgen van COVID-19

In het kader van het cohesiebeleid zijn er in maart en april als belangrijke reactie op de COVID-19-uitbraak wetgevingshandelingen vastgesteld waarbij 37 miljard EUR uit de ESI-fondsen is vrijgemaakt voor investeringen in openbare gezondheidszorgstelsels en in kmo’s, alsmede voor het leveren van uitgebreidere flexibiliteitsmaatregelen.

Het nieuwe herstelplan moet gebaseerd zijn op solidariteit, cohesie en convergentie, waarbij het nieuwe MFK het belangrijkste instrument is om dit plan te ondersteunen:

1. Zal de Commissie, aangezien de tijdige vaststelling van de nieuwe verordeningen, d.w.z. uiterlijk aan het eind van het jaar minder haalbaar wordt, overgangsbepalingen voor alle Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) voorstellen als onderdeel van een noodplan om ernstige verstoringen op 1 januari 2021 te voorkomen? Overweegt de Commissie in het kader van deze overgangsmaatregelen verdere flexibiliteit en vereenvoudiging?

2. Kan de Commissie garanderen dat de toewijzingen voor 2021-2027 in het kader van het cohesiebeleid niet worden herbestemd voor rechtstreekse crisisgerelateerde investeringen, tenzij voor de toewijzing in het kader van de doelstelling “investeren in groei en werkgelegenheid” extra nieuwe middelen beschikbaar komen? Kan de Commissie uitleg geven over de achterliggende gedachte en de mechanismen achter het nieuwe MFK-voorstel?

3. Wat zou de rol van het cohesiebeleid in het nieuwe herstelplan zijn? Is de Commissie bereid om een uitbreiding van de begroting voor het cohesiebeleid te verdedigen, zodat daarmee een relevante en coherente rol kan worden gespeeld in het herstel na de crisis zonder andere relevante doelstellingen voor het cohesiebeleid in de komende jaren te ondermijnen? Overweegt de Commissie uitgaven in verband met het cohesiebeleid voor de periode 2021-2027 uit te sluiten van het stabiliteits- en groeipact? Hoe lang zou de met het herstelplan ingevoerde flexibiliteit en vereenvoudiging duren? Hoe wil de Commissie zich gaan richten op de meest behoeftige regio’s, groepen en sectoren zodat bijvoorbeeld insulaire en ultraperifere gebieden niet buiten de boot vallen?

4. Overweegt de Commissie aanvullende maatregelen te nemen in situaties van overmacht, zoals de mogelijkheid om in het kader van de ESI-fondsen een “noodreserve voor cohesie” op te zetten ter versterking van het beleid inzake de crisisresponscapaciteit, zonder de geplande investeringen te belemmeren? Zal de mogelijkheid worden geanalyseerd om ongebruikte jaarlijkse voorfinanciering en een procentueel aandeel van de jaarlijkse vrijmakingen in een dergelijk instrument te integreren, waarbij de bedragen specifiek bestemd worden voor de lidstaten van herkomst op basis van de respectieve gecumuleerde voorfinanciering en vrijmakingen?

Ingediend: 08/05/2020

Vervalt: 09/08/2020

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 11 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid