Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 37kWORD 10k
8. toukokuuta 2020
O-000036/2020
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Christine Anderson
ID-ryhmän puolesta
 Aihe: Komission arvio kirjallisiin kysymyksiin antamiensa vastausten laadusta

Työjärjestyksen 138 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissiolle esitettyihin kirjallisesti vastattaviin kysymyksiin on vastattava kuuden viikon kuluessa, tai kolmen viikon kuluessa, jos kyse on ensisijaisesta kysymyksestä.

Komissio totesi 18. syyskuuta 2019 esitettyyn kysymykseen (P-002856/2019) 14. marraskuuta 2019, eli jälleen selvästi sille asetetun määräajan jälkeen antamassaan vastauksessa, että ”demokraattinen muutos on yksi nykyisen komission kymmenestä painopisteestä. Kirjalliset kysymykset ovat olennainen osa komission ja Euroopan parlamentin välistä erityiskumppanuutta, ja ne ovat tärkeä valvontakeino, jolle komissio antaa tarvittavan etusijan ja poliittisen huomion.”

Lisäksi siinä todettiin seuraavaa: ”Viimeisellä vaalikaudella (2014–2019) komissio vastaanotti 43 249 parlamentin kysymystä, joista 4 464 oli ensisijaisia. 43 249:stä parlamentin kysymyksestä 13 882:een vastattiin Euroopan parlamentin asettamien määräaikojen puitteissa”.

Ensinnäkin näiden lukujen perusteella vain kolmannekseen kysymyksistä vastattiin työjärjestyksessä esitetyn kuuden viikon määräajan puitteissa. Toiseksi tämä vähentää radikaalisti median kiinnostusta vastauksia kohtaan ja näin ollen heikentää komission demokraattista vastuuvelvollisuutta. Kolmanneksi vastausten laatu on usein heikko. Vastaukset esitetään yleensä jaottelemattomana tekstinä lausuman muodossa. Esitetyssä kysymyksessä erikseen merkittyihin ja numeroituihin kysymyksiin ei ole usein vastattu ollenkaan. Tämä vaatii sitten uutta kysymystä, joka käsitellään uudelleen huomattavalla viiveellä.

Täysin tietoisena nykyisestä koronaviruksen aiheuttamasta erityistilanteesta, joka vaatii ennennäkemättömän ja poikkeuksellisen paljon komission aikaa, mutta luottavaisena siihen, että tilanne normalisoituu aikanaan, kysyn komissiolta,

1. kuinka monta kirjallista kysymystä (ensisijaista ja tavallista) komissio on saanut nykyisen vaalikauden alusta alkaen ja kuinka moneen niistä se on vastannut ajoissa?

2. Onko komissio tehnyt sisäisen arvioinnin vastaustensa laadusta ja miten se aikoo nopeuttaa vastausaikojaan ja parantaa vastaustensa laatua?

3. Onko komissio tietoinen, että heikkolaatuiset ja myöhässä olevat vastaukset vaikuttavat kielteisesti parlamentaariseen valvontaan ja siten heikentävät komission demokraattista vastuuvelvollisuutta?

Jätetty: 08/05/2020

Määräaika: 09/08/2020

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 12. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö