Процедура : 2020/2640(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000037/2020

Внесени текстове :

O-000037/2020 (B9-0010/2020)

Разисквания :

PV 18/06/2020 - 11
CRE 18/06/2020 - 11

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 53kWORD 10k
18 май 2020 г.
O-000037/2020
Въпрос с искане за устен отговор O-000037/2020
до Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Juan Fernando López Aguilar
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 Отговор по време на пленарно заседание 
 Относно: Ситуацията в Шенгенското пространство след избухването на пандемията от COVID-19

В отговор на пандемията от COVID-19 безпрецедентен брой държави членки възстановиха проверките по вътрешните граници на Шенгенското пространство, затвориха границите си частично или напълно или затвориха границите си за някои категории пътуващи, включително за граждани на ЕС или граждани на трети държави, пребиваващи на територията на държавите членки. Тази ситуация повдига въпроси, включително следните:

1. Какво е оценката на Съвета за проверките по вътрешните граници и другите мерки, прилагани по вътрешните граници на Шенгенското пространство?

2. Счита ли Съветът, че процедурите и условията за възстановяване на проверките по вътрешните граници, както и другите относими разпоредби на достиженията на правото на Съюза бяха спазени?

3. На фона на проверките по вътрешните граници, запазени от някои държави членки от 2015 г. насам, и проверките, въведени във връзка с COVID-19, как вижда Съветът възстановяването на пълноценното функциониране на Шенгенското пространство без проверки по вътрешните граници?

4. Предвижда ли Съветът някакви промени в правилата за Шенгенското пространство, които да гарантират, че в бъдеще проверките по вътрешните граници ще се въвеждат само по изключение и за много кратък период от време?

5. Какви законодателни промени или практически мерки би могъл да разгледа Съветът за подобряване на координацията между държавите членки и за съгласуван европейски отговор на общите предизвикателства?

Внесен: 18/05/2020

Краен срок: 19/08/2020

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 19 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност