Parlamentní otázka - O-000037/2020Parlamentní otázka
O-000037/2020

Situace v schengenském prostoru po rozšíření onemocnění COVID-19

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000037/2020
Radě
článek 136 jednacího řádu
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Postup : 2020/2640(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000037/2020
Předložené texty :
O-000037/2020 (B9-0010/2020)
Hlasování :
Přijaté texty :

V reakci na pandemii COVID-19 zavedl bezprecedentní počet členských států kontroly na vnitřních hranicích schengenského prostoru, částečně nebo úplně tyto hranice uzavřel nebo je uzavřel pro některé druhy cestujících, mj. pro občany EU nebo státní příslušníky třetích zemí, kteří pobývají na území členských států. Tato situace vede k otázkám, jako jsou následující:

Předložení: 18/05/2020

Platná do: 19/08/2020

Poslední aktualizace: 19. května 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí