Procedure : 2020/2640(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000037/2020

Indgivne tekster :

O-000037/2020 (B9-0010/2020)

Forhandlinger :

PV 18/06/2020 - 11
CRE 18/06/2020 - 11

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 46kWORD 10k
18. maj 2020
O-000037/2020
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000037/2020
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 136
Juan Fernando López Aguilar
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 Besvarelse på plenarmøde 
 Om: Situationen i Schengenområdet som følge af COVID-19-udbruddet

Som reaktion på COVID-19-pandemien har et uhørt stort antal medlemsstater genindført kontrol ved deres landegrænser inden for Schengenområdet, med hel eller delvis lukning af grænserne eller afvisning af visse typer rejsende, herunder EU-borgere eller tredjelandsstatsborgere bosiddende på medlemsstatsterritorium. Denne situation giver anledning til en række spørgsmål, herunder følgende:

1. Hvad er Rådets vurdering af den interne grænsekontrol og forskellige andre foranstaltninger indført ved de indre Schengengrænser?

2. Er Rådet af den opfattelse, at procedurer og betingelser for genindførelse af intern grænsekontrol samt andre, relevante bestemmelser i gældende EU-ret er blevet behørigt efterlevet?

3. Hvordan påtænker Rådet, i lyset af den indre grænsekontrol som visse medlemsstater har haft indført siden 2015 og nu kontrollen implementeret som reaktion på COVID-19-udbruddet, at sikre en tilbagevenden til et fuldt funktionsdygtigt Schengenområde uden indre grænsekontrol?

4. Hvilke reformer af Schengenreglerne, om nogen, agter Rådet at foretage for at sikre, at intern grænsekontrol i fremtiden reelt forbliver midlertidig og kun opretholdes i en yderst begrænset periode?

5. Hvilke retlige ændringer eller praktiske skridt vil Rådet overveje som middel til at forbedre samordningen mellem medlemsstaterne og udvirke en samordnet EU-indsats mod fælles problemstillinger?

Indgivet: 18/05/2020

Svarfrist: 19/08/2020

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 19. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik