Parlementaire vraag - O-000037/2020Parlementaire vraag
O-000037/2020

De situatie in het Schengengebied als gevolg van de COVID-19-pandemie

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000037/2020
aan de Raad
Artikel 136 van het Reglement
Juan Fernando López Aguilar
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Procedure : 2020/2640(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000037/2020
Ingediende teksten :
O-000037/2020 (B9-0010/2020)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Als reactie op de COVID-19-pandemie heeft een ongezien aantal lidstaten opnieuw interne grenscontroles ingevoerd binnen het Schengengebied, deze grenzen gedeeltelijk of volledig gesloten, of de grenzen gesloten voor bepaalde soorten reizigers, met inbegrip van EU-burgers of onderdanen van derde landen die op het grondgebied van de lidstaten verblijven. Deze situatie doet vragen rijzen, waaronder de volgende:

Ingediend: 18/05/2020

Vervalt: 19/08/2020

Laatst bijgewerkt op: 19 mei 2020
Juridische mededeling - Privacybeleid