Parlementaire vraag - O-000037/2020Parlementaire vraag
O-000037/2020

  De situatie in het Schengengebied als gevolg van de COVID-19-pandemie

  Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000037/2020
  aan de Raad
  Artikel 136 van het Reglement
  Juan Fernando López Aguilar
  namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

  Procedure : 2020/2640(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  O-000037/2020
  Ingediende teksten :
  O-000037/2020 (B9-0010/2020)
  Stemmingen :
  Aangenomen teksten :

  Als reactie op de COVID-19-pandemie heeft een ongezien aantal lidstaten opnieuw interne grenscontroles ingevoerd binnen het Schengengebied, deze grenzen gedeeltelijk of volledig gesloten, of de grenzen gesloten voor bepaalde soorten reizigers, met inbegrip van EU-burgers of onderdanen van derde landen die op het grondgebied van de lidstaten verblijven. Deze situatie doet vragen rijzen, waaronder de volgende:

  Ingediend: 18/05/2020

  Vervalt: 19/08/2020

  Laatst bijgewerkt op: 19 mei 2020
  Juridische mededeling - Privacybeleid