Parlamentná otázka - O-000038/2020Parlamentná otázka
O-000038/2020

Situácia v schengenskom priestore v nadväznosti na pandémiu COVID-19

Otázka na ústne zodpovedanie O-000038/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Juan Fernando López Aguilar
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Postup : 2020/2640(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000038/2020
Predkladané texty :
O-000038/2020 (B9-0011/2020)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

V reakcii na pandémiu COVID-19 bezprecedentný počet členských štátov opätovne zaviedol v rámci schengenského priestoru kontroly vnútorných hraníc. Tieto hranice uzavreli buď čiastočne, alebo úplne, prípadne ich uzavreli pre určitý druh cestujúcich vrátane občanov EÚ či štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú pobyt na území členských štátov. Táto situácia vyvoláva rad otázok, ako napríklad:

Predložené: 18/05/2020

Termín na zodpovedanie: 19/08/2020

Posledná úprava: 19. mája 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia