Postup : 2020/2640(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000038/2020

Predkladané texty :

O-000038/2020 (B9-0011/2020)

Rozpravy :

PV 18/06/2020 - 11
CRE 18/06/2020 - 11

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 49kWORD 10k
18. mája 2020
O-000038/2020
Otázka na ústne zodpovedanie O-000038/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Juan Fernando López Aguilar
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 Odpoveď v pléne 
 Vec: Situácia v schengenskom priestore v nadväznosti na pandémiu COVID-19

V reakcii na pandémiu COVID-19 bezprecedentný počet členských štátov opätovne zaviedol v rámci schengenského priestoru kontroly vnútorných hraníc. Tieto hranice uzavreli buď čiastočne, alebo úplne, prípadne ich uzavreli pre určitý druh cestujúcich vrátane občanov EÚ či štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú pobyt na území členských štátov. Táto situácia vyvoláva rad otázok, ako napríklad:

1. Ako Komisia hodnotí kontroly na vnútorných hraniciach a rôzne ďalšie opatrenia zavedené na vnútorných schengenských hraniciach?

2. Je Komisia presvedčená, že sa dodržali postupy a podmienky na opätovné zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach a ďalšie príslušné ustanovenia acquis Únie?

3. Ako plánuje Komisia návrat k plne funkčnému schengenskému priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach vzhľadom na kontroly na vnútorných hraniciach, ktoré niektoré členské štáty vykonávajú od roku 2015, a na kontroly zavedené v reakcii na pandémiu COVID-19?

4. Aké prípadné reformy schengenských pravidiel má Komisia v úmysle uskutočniť s cieľom zabezpečiť, aby sa kontroly na vnútorných hraniciach v budúcnosti aj naďalej zavádzali len v skutočne výnimočných situáciách a vykonávali iba počas veľmi obmedzeného obdobia?

5. Aké právne zmeny alebo praktické opatrenia by Komisia mohla zvážiť na zlepšenie koordinácie medzi členskými štátmi a koordinovanej európskej reakcie na spoločné výzvy?

Predložené: 18/05/2020

Termín na zodpovedanie: 19/08/2020

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 19. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia