Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000039/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000039/2020 (B9-0014/2020)

Keskustelut :

OJ 14/09/2020 - 51

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 42kWORD 10k
4. kesäkuuta 2020
O-000039/2020
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia Villanueva Ruiz
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
 Aihe: Kaupunkien ja vihreän infrastruktuurin merkitys – Vihreämpien kaupunkien eurooppalainen teemavuosi 2022

Vihreämpien kaupunkien eurooppalainen teemavuosi 2022 on eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen foorumin aloite. Foorumiin kuuluu muun muassa lasten, vammaisten henkilöiden ja ikääntyneiden oikeuksia sekä allergikkojen ja astmaatikkojen asioita ajavia järjestöjä, urheilujärjestöjä, ympäristöryhmiä ja kansalaisryhmittymiä. Foorumi haluaa korostaa, että luonnon tuominen kaupungin keskelle ja asuinympäristömme viherryttäminen on yksi tärkeimmistä alihyödynnetyistä mahdollisuuksistamme parantaa eurooppalaisten elämänlaatua, lisätä uusia innovaatioita koskevan tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrää ja parantaa sen laatua, kannustaa kansalaisia toimintaan asuinalueidensa parantamiseksi, rakentaa viheralueita arvostavaa kulttuuria, lisätä vihreän infrastruktuurin alan hankkeiden määrää, laatia etenemissuunnitelma unionin kaupunkien viherryttämiseksi vuoteen 2030 mennessä, ja viime kädessä luoda yhteys kaikkien nykyisten vihreän infrastruktuurin aloitteiden välille, jakaa parhaita käytäntöjä ja antaa uutta pontta koko ohjelmalle paikallisella, kansallisella ja unionin tasolla.

Vihreällä infrastruktuurilla voitaisiin vastata yksinkertaisella ja kustannustehokkaalla tavalla moniin kaupunkiympäristöihin liittyviin haasteisiin, kuten äärimmäisiin sääolosuhteisiin, biologiseen monimuotoisuuden katoamiseen, hiilidioksidin kertymiseen, saasteisiin ja terveysriskeihin.

1. Onko komissio suunnittelemassa tai aikeissa tukea vihreämpien kaupunkien eurooppalaisen teemavuoden 2022 perustamista, jotta voitaisiin kiinnittää huomiota vihreän infrastruktuurin merkitykseen kaupunkiympäristöissä?

2. Miten komissio tällä hetkellä edistää parhaiden ja innovatiivisten käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden ja kaupunkien välillä kaupunkiympäristöjen viherryttämiseksi? Kun otetaan huomioon myös kertomus vihreää infrastruktuuria koskevan EU:n strategian täytäntöönpanon edistymisestä, mitä toimenpiteitä komissio aikoo toteuttaa lisätäkseen vihreän infrastruktuurin käyttöönottoa ja puuttuakseen esiin nostettuihin kysymyksiin?

Jätetty: 04/06/2020

Määräaika: 05/09/2020

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 8. kesäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö